Ignacy Jan Paderewski – przywódca amerykańskiej Polonii

Ignacy Jan Paderewski był jednym z najbardziej wytrwałych i uznanych rzeczników Polski w pierwszych dziesięcioleciach XX stulecia.

polskieradio.pl
Ignacy Jan Paderewski – przywódca amerykańskiej Polonii

Fot. Wikipedia/CC

I wojna światowa i związane z nią cierpienia rozdartego liniami frontów kraju, ustalenie pokoju i miejsca odrodzonej ojczyzny wśród niepodległych państw świata, a więc potrzeba chwili, uczyniły Paderewskiego mężem stanu i dyplomatą, prowadzącym jednocześnie działalność społecznika. Nierozerwalnie łączył się ze sobą działalność artystyczną, społeczną i polityczną. Przy czym kariera muzyczna była podstawą działalności społecznej, która niepostrzeżenie przekształciła się w polityczną. Ignacy Jan Paderewski był niekwestionowanym przywódcą Polonii amerykańskiej, gdy rodziła się niepodległość Polski.

Swoje szerokie kontakty za oceanem Ignacy Jan Paderewski wykorzystywał na rzecz rodaków. Za pośrednictwem pułkownika Edwarda Mandella House’a poinformował prezydenta Woodrowa Wilsona o sytuacji w Polsce, polityce zaborców, o dramacie Polaków. Dzięki wielkiej aktywności Paderewskiego prezydent Wilson w słynnym orędziu z 22 stycznia 1917, mówił wyraźnie o prawie Polski do niepodległości. Na tej podstawie jeden z 14 punktów pokoju sformułowanych przez Wilsona, mówi o konieczności powstania niepodległego państwa polskiego z dostępem do morza.

Kiedy po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Paderewski wracał do kraju, witany był jako symbol odrodzenia ojczyzny.

W audycji wzięli udział znakomici goście: profesor Hanna Krajewska z Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie oraz Wiesław Dąbrowski, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Paderewskiego.

Audycja jest współfinansowana przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za Granicą.

Do wysłuchania audycji zaprasza Katarzyna Semaan.

W programie wykorzystano relację przygotowaną przez Piotra Orłowskiego.

Teksty czyta Krzysztof Dumała.

Realizacja i oprawa muzyczna Magdalena Górecka-Balcer.

PODCASTY I GALERIE