Historyczna wizyta niemieckiego papieża na polskim cmentarzu na Monte Cassino

Wizyta Benedykta XVI na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino w maju 2009 roku była jednym z najbardziej sugestywnych wydarzeń w relacjach niemieckiego papieża z Polską. Papież Ratzinger przy grobach żołnierzy 2. Korpusu Polskiego i ich dowódcy generała Władysława Andersa modlił się za wszystkie ofiary II wojny światowej.

PAP
Historyczna wizyta niemieckiego papieża na polskim cmentarzu na Monte Cassino

fot. Depositphotos/ Enrico Della Pietra

Tak, jak jego poprzednik św. Jan Paweł II, Benedykt XVI odwiedził polski cmentarz na Monte Cassino. Udał się tam po swej wizycie w opactwie benedyktynów. Było to 24 maja 2009 roku, a więc sześć dni po obchodach 65. rocznicy zdobycia wzgórza przez żołnierzy 2. Korpusu.

Jak wyjaśniono, celem jego wizyty na nekropolii było uczczenie „pamięci wszystkich żołnierzy różnych narodowości, którzy dali świadectwo odwagi i ponieśli śmierć”.

Po przybyciu na cmentarz w papamobile Benedykt XVI zapalił znicz na środku wielkiego kamiennego krzyża Virtuti Militari i wyraźnie wzruszony oddał hołd poległym, długo stojąc w milczeniu. Następnie odczytał tekst modlitwy.

„Obdarz tych, którzy wciąż cierpią z powodu bratobójczych wojen siłą niepokonanej nadziei, odwagą codziennych czynów pokoju, skuteczną ufnością w cywilizację miłości” – mówił.

Modlił się o to, aby Duch Święty zstąpił „na ludzi naszych czasów, by zrozumieli, że pokój jest cenniejszy od każdego sprzedajnego skarbu, i by działali niestrudzenie, aby przygotować nowym pokoleniom świat, gdzie rządzić będą sprawiedliwość i pokój”.

Wcześniej w homilii podczas mszy w mieście Cassino u stóp wzgórza Benedykt XVI mówił o tragicznej historii tej ziemi w latach wojny, kiedy była ona terenem zaciekłych walk i bombardowań.

Papież powiedział, że „ziemia ta, brzemienna w historię, zaznała podczas drugiej wojny światowej momentów wielkiego cierpienia”.

„Milczącymi świadkami tego są liczne cmentarze, okalające wasze zmartwychwstałe miasto, spośród których pamiętam w szczególności o tym polskim, niemieckim i Brytyjskiej Wspólnoty Narodów” – podkreślił Benedykt XVI.

PODCASTY I GALERIE