Historia: wydarzenia, fakty, teorie. Tragedia Glinciszek i Dubinek

Tragiczne wydarzenia z czerwca 1944 r., nie mogą być zapomniane. Jest to wspólna tragedia Polaków i Litwinów, która paradoksalnie, ale może te narody bardziej łączyć, aniżeli dzielić. Tylko do tego jest potrzebna wola polityczna — jednakowo pamiętać o ofiarach obu zbrodni wojennych. Jednak chęć podkreślania znaczenia ofiar jednej lub drugiej strony na razie wygląda nie do przezwyciężenia. Szczególne to jest widoczne w Ponarach, o tym i nie tylko o tym w dzisiejszej audycji, zapraszam!

Tomasz Bożerocki
Historia: wydarzenia, fakty, teorie. Tragedia Glinciszek i Dubinek

Fot. Litewskie Centralne Archiwum Państwowe w Wilnie

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej