Historia: wydarzenia, fakty, teorie. Odbudowa niepodległości przez Litwę

Po 123 latach okupacji w 1918 r. Litwini ogłaszają niepodległość. Litwini dążyli do utworzenia Litwy na podstawie narodowościowej ze stolicą w Wilnie oraz portem w Kłajpedzie. Był to ambitny plan, który niósł ze sobą konflikt z przywódcami polskiego ruchu niepodległościowego. O tym i nie tylko o tym w dzisiejszej audycji, zapraszam!

Tomasz Bożerocki
Zobacz Więcej
Zobacz Więcej