Historia: wydarzenia, fakty, teorie. O Kościuszce generale

Insurekcja Kościuszkowska była to dramatyczna próba ratowania ginącej Ojczyzny - Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Na czele powstania stanął młody, ale walkami o niepodległość USA zahartowany - generał Tadeusz Kościuszko. Otóż po generale pozostała nie tylko pamięć o bohaterskiej walce, ale też i anegdoty. A jakie, to usłyszycie w najnowszej audycji Historia: wydarzenia, fakty, teorie!

Tomasz Bożerocki
Zobacz Więcej
Zobacz Więcej