Historia: wydarzenia, fakty, teorie. O karczmach…

Karczma była drugim miejscem po kościele, w którym w XVIII w. zbierała się wspólnota. W karczmie można było zaczerpnąć wiedzy o świecie, ponieważ to tam wstępowali podróżni, którzy mogli opowiedzieć, oczywiście za pomocą tłumacza, co się dzieje w świecie. Interesujące jest jest to, że nasi magnaci nie wstępowali do karczm, a szlachta wchodziła tam tylko z wielkiej potrzeby. Dlaczego? Odpowiedź na to oraz inne pytania w najnowszej audycji. Zapraszam!

Tomasz Bożerocki
Zobacz Więcej
Zobacz Więcej