Historia: wydarzenia, fakty, teorie. Legendy o operacji Ostra Brama

Operacja Ostra Brama tak jak i wiele innych wydarzeń II wojny światowej obrosło różnymi mitami, legendami, które nie zawsze mają odniesienia do rzeczywistych wydarzeń tamtych dramatycznych dni lipca 1944 roku. Zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji "Historia: wydarzenia, fakty, teorie", w której wraz z habil. dr. Tomaszem Balbusem przeanalizuję najbardziej znane mity operacji Ostra Brama. Będziemy mówić o legendarnej "bitwie" z manewrującym pociągiem pancernym i dlaczego zakończenia tej historii trzeba szukać aż w Landwarowie! Także usłyszycie prawdziwą historię bitwy w Krawczunach oraz odpowiemy czy w rzeczywistości mogło dojść do masowego morderstwa w czasie walk o Wilno.

Tomasz Bożerocki
Zobacz Więcej
Zobacz Więcej