Historia: wydarzenia, fakty, teorie. Karolingowie kształtują Europę

Pierwszego zjednoczenia Europy dokonuje Rzym i jego upadek pod naporem plemion barbarzyńskich nie oznacza końca zjednoczonej Europy. Synteza chrześcijaństwa, kultury rzymskiej oraz cywilizacji barbarzyńskiej daje początek kolejnemu jednoczeniu się Europy, którego dokona państwo Franków na czele z Karolem Wielkim. A czy wiecie, że Karol Wielki choć dbał o kulturę lecz sam nie umiał ani czytać, ani pisać?! Proces tworzenia się współczesnej Europy był złożony i naznaczony ciągłą rywalizacją np. między Wschodem i Zachodem, papieżem i cesarzem. Zapraszam do wysłuchania audycji, w której o tym opowiem!

Tomasz Bożerocki
Zobacz Więcej
Zobacz Więcej