Historia: wydarzenia, fakty, teorie. A okupant Bytronia nie czytał

Chyba nie zastanawiamy się albo zastanawiamy się bardzo rzadko, że każda granica ma moc magiczną. Na ten temat pisał Jan Stanisław Bystroń. Owszem, nie pozostawił on całościowego badania, jaki ma wpływ nielegalne przekroczenie granicy na życie jednostki lub grupy. Jednak pozostawił esej, który zapraszam wraz ze mną przeanalizować. Gdyby okupanci czytali Bystronia, to na pewno nie chcieliby naruszać granicy Ukrainy...

Tomasz Bożerocki
Zobacz Więcej
Zobacz Więcej