Grafika z Polski

Wileńskie Centrum Grafiki oraz Instytut Polski w Wilnie zapraszają do obejrzenia nowych wystaw z Polski - ,,Sławomir Ćwiek. Rysunki i grafika" oraz ,,Paweł Kwiatkowski. Grafika". Otwarcie 29 września 2020 r. o godz. 18.00 w galerii Wileńskiego Centrum Grafiki „Kairė-dešinė“ (ul. Latako 3).

lenkukultura.lt
Grafika z Polski

Fot. BNS/Žygimantas Gedvila

Obecne wystawy stanowią kontynuację wieloletniej współpracy kulturalnej Wileńskiego Centrum Grafiki z łódzką ASP. Prezentowane na wystawie prace Sławomira Ćwieka (ur. 1954) i Pawła Kwiatkowskiego (ur. 1981) pozwolą zwiedzającym zapoznać się ze współczesną polską szkołą grafiki i poznać prace twórców różnych pokoleń.

W pracach Sł. Ćwieka dominują kompozycje przepełnione splecionymi kształtami geometrycznymi. Jak zaznacza sam autor: „(…) Do pracy nad grafiką przystępuję bez wstępnych projektów i bez założeń tematycznych, nie mam wizji końcowego efektu, a jedynie ogólną koncepcję układu kompozycyjnego. (…) Narracja zawarta w grafikach nie zmierza do uzyskania pełnej czytelności, ponieważ komunikacja z odbiorcą odbywa się w największym stopniu na poziomie emocjonalnym. Rozważania pozaformalne (literackie, intelektualne) stanowią jedynie uzupełnienie konieczne do rozszerzenia pola interpretacji. Z mojej strony są tylko aluzje i sugestie (…)”.

Sławomir Ćwiek jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi. Od 1992 – wykładowca Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi, w 2016 r. otrzymał tytuł profesora. W latach 2012-2020 – dyrektor Instytutu Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.
Prace Pawła Kwiatkowskiego na pierwszy rzut oka przypominają wizualną estetykę francuskiej Nowej fali. Artysta, w wyjątkowy sposób przekształcając elementy rzeczywistości w abstrakcyjne struktury, tworzy konceptualne metafory. Wielkoformatowe arkusze stwarzają wrażenie krótkotrwałego ujęcia lub chwilowego spotkania. Bohaterowie chowają twarze, odwracają się od widza, „zanieczyszczają” swoją tożsamość namiętnymi ruchami, chowają się głęboko w cieniu. Widz wydaje się być podglądaczem, obserwującym postacie zaangażowane we własne sprawy.
W 2011 r. P. Kwiatkowski ukończył Wydział Grafiki i Malarstwa ASP im. W. Strzemińskiego w Łodzi. W 2016 r. uzyskał stopień doktora w dziedzinie grafiki. Od 2020 r. jest dyrektorem Instytutu Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Wystawa czynna 2020.09.29-17.10.2020

Organizatorzy: Wileńskie Centrum Grafiki, Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Sponsorzy: Ministerstwo Kultury RL, Rada Kultury Litwy, Litewski Związek Artystów Plastyków
Partner: Instytut Polski w Wilnie

PODCASTY I GALERIE