Generał Władysław Sikorski-naczelny wódz Polskich Sił Zbrojnych

Wojskowy i polityk, premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, wódz naczelny Polskich Sił Zbrojnych.

polskieradio.pl
Generał Władysław Sikorski-naczelny wódz Polskich Sił Zbrojnych

Fot. Wikipedia/CC

Władysław Sikorski urodził się w 1881 roku w Tuszowie Narodowym w zaborze austriackim. Uczył się i studiował w Rzeszowie oraz we Lwowie, gdzie na Politechnice Lwowskiej ukończył Wydział Dróg i Mostów.

W czasie I wojny światowej był związany ze środowiskiem polskich patriotów. Początkowo uczestniczył w pracy Naczelnego Komitetu Narodowego, potem zaś służył w Legionach. Brał udział, także jako dowódca, w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1921 roku awansowany został do stopnia generała dywizji.

Po zabójstwie Gabriela Narutowicza został premierem rządu (1922-1923). Jego głównym zadaniem wówczas było niedopuszczenie do wybuchu wojny domowej. Po zamachu majowym, któremu był przeciwny, jego działalność wojskową i polityczną zmarginalizowano.

Od roku 1928 do 1939 nie angażował się w kraju. Wiele lat spędził za granicą, głównie we Francji i Szwajcarii. Po przegranej kampanii wrześniowej nie posiadając żadnego przydziału wojskowego, o co wielokrotnie zabiegał, z Polski przedostał się do Francji, później zaś do Wielkiej Brytanii. Tam stał się jednym z głównych polityków emigracyjnych. Został premierem Rządu RP na Uchodźstwie oraz Naczelnym Wodzem.

Był autorem wielu porozumień międzynarodowych, w tym wznowienia stosunków dyplomatycznych z ZSRR w 1941 roku. Doprowadził też do znacznego rozbudowania i zwiększenia roli polskich sił zbrojnych na Zachodzie.

Generał Władysław Sikorski zginął, razem ze swoją córką, w 1943 roku w katastrofie samolotu w Gibraltarze. Wciąż toczy się spór, czy był to wypadek komunikacyjny, czy zamach na jego życie.

O generale Władysławie Sikorskim mówią historycy, znawcy dziejów najnowszych, prof. Tadeusz Panecki z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, prezes Stowarzyszenia Historyków Wojskowości i prof. Wojciech Włodarkiewicz z Wojskowej Akademii Technicznej, sekretarz Stowarzyszenia Historyków Wojskowości.

Teksty czyta Krzysztof Dumała.

Realizacja i oprawa muzyczna Magdalena Górecka-Balcer.

Do wysłuchania audycji zaprasza Maria Wieczorkiewicz.

PODCASTY I GALERIE