Generał Wieniawa-Długoszowski – adiutant Józefa Piłsudskiego

Był wielkim żołnierzem i patriotą oddanym idei walki o polską niepodległość, do końca lojalnym wobec swojego marszałka.

polskieradio.pl
Generał Wieniawa-Długoszowski – adiutant Józefa Piłsudskiego

Fot. Wikipedia/CC

Generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski był osobistym adiutantem Józefa Piłsudskiego. Od 1914 roku nosił mundur I Kompanii Kadrowej i walczył o odzyskanie przez Polskę niepodległości. Uznawany za jedną z najbarwniejszych postaci II Rzeczpospolitej, był wybitnym dyplomatą, którego umiejętności wykorzystywał marszałek Józef Piłsudski. Jako jego adiutant brał udział w przygotowaniu wyprawy wileńskiej w 1919 r. i kampanii kijowskiej w 1920 r., oraz uczestniczył w Bitwie Warszawskiej. W trakcie wojny polsko-bolszewickiej dowodził także jednostkami kawalerii.

Bohater wielu anegdot, błyskotliwy i dowcipny „piękny Bolo”, pierwszy ułan II Rzeczpospolitej obdarzony kawaleryjską fantazją, bratający się z poetami z kręgu „Skamandrytów”, był jednocześnie niezwykle oddanym i lojalnym dowódcą swoich żołnierzy. Jego przywiązanie do Józefa Piłsudskiego także przeszło do legendy – marszałek darzył Wieniawę ogromnym zaufaniem, a Bolesław Długoszowski towarzyszył mu do końca życia we wszystkich ważnych chwilach.

Generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski, 25 września 1939 r. – będąc ambasadorem RP w Rzymie – został wyznaczony przez prezydenta Ignacego Mościckiego na jego następcę. Na tę nominację nie przystał Władysław Sikorski, sprzeciwiły się jej też rządy Francji i Wielkiej Brytanii, w wyniku czego generał Wieniawa-Długoszowski zrzekł się stanowiska.

Życie zakończył tragicznie – 1 lipca 1942 r. w Nowym Jorku popełnił samobójstwo.

W audycji poświęconej generałowi Bolesławowi Wieniawie-Długoszowskiemu udział biorą prof. Grzegorz Nowik z Polskiej Akademii Nauk, wicedyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz prof. Janusz Odziemkowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wiceprezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Audycja jest współfinansowana przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za Granicą.

Fragmenty wierszy czyta Andrzej Krusiewicz.

Realizacja i oprawa muzyczna Magdalena Górecka-Balcer.

Do wysłuchania audycji zaprasza Ewa Plisiecka.

PODCASTY I GALERIE