Gen. Józef Dowbor-Muśnicki – odważny żołnierz, żarliwy patriota

Był jednym z najwybitniejszych przywódców wojskowych odradzającej się Polski. Włożył wiele wysiłku w odbudowę Wojska Polskiego.

polskieradio.pl
Gen. Józef Dowbor-Muśnicki – odważny żołnierz, żarliwy patriota

Józef Piłsudski podczas wizyty w Poznaniu 27.X.1919. Z lewej: gen. Józef Dowbor-Muśnicki, z prawej mjr Bolesław Wieniawa-Długoszowski, Władysław Seyda (w ubraniu cywilnym) Fot. Wikipedia/CC

Generał Józef Dowbor-Muśnicki był jednym z najwybitniejszych przywódców wojskowych odradzającej się Polski. Włożył wiele wysiłku w odbudowę Wojska Polskiego, nie dane mu było jednak, częściowo z własnej winy, wykazać się w boju na miarę swego talentu i doświadczenia.

Wykształcenie wojskowe zdobył w armii carskiej, z którą był związany ponad 30 lat, aż do wybuchu rewolucji lutowej w Rosji. Wtedy to oddał się do dyspozycji Naczelnego Polskiego Komitetu Wojskowego w Rosji. W latach 1917-1918 dowodził I Korpusem Polskim – jedną z największych polskich formacji wojskowych na Wschodzie.

W roku 1919 Naczelna Rada Ludowa powierzyła mu dowództwo Powstania Wielkopolskiego. Zreorganizował ochotnicze oddziały powstańcze tworząc z nich regularne wojsko. Rozpoczęte 27 grudnia 1918 r. powstanie było jednym z niewielu polskich zrywów niepodległościowych zakończonych sukcesem. Dzięki temu większość ziem Wielkopolski została włączona do tworzącej się II Rzeczypospolitej.

Armia Wielkopolska, już w ramach sił zbrojnych II Rzeczypospolitej, zasłużyła się w walkach z bolszewikami w latach 1919-1920, ale sam generał Józef Dowbor-Muśnicki odmówił Józefowi Piłsudskiemu objęcia dowództwa frontu południowego. Decyzja generała Dowbor-Muśnickiego traktowana była, nawet przez ludzi mu życzliwych, jako poważny błąd. Jesienią 1920 roku przeniesiony został do rezerwy a następnie, w 1924 roku w stan spoczynku.

W audycji o generale Józefie Dowbor-Muśnickim, walecznym żołnierzu, choć niespełnionym dowódcy, dziś być może niesłusznie zapomnianym, mówią znakomici historycy: profesor Grzegorz Nowik z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, kierownik Działu Historii i Badań Naukowych Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz profesor Janusz Odziemkowski z UKSW, wiceprezes Instytutu Józefa Piłsudskiego.

Audycja jest współfinansowana przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za Granicą.

Teksty czyta Krzysztof Dumała.

Realizacja i oprawa muzyczna Magdalena Górecka-Balcer.

Do wysłuchania audycji zaprasza Maria Wieczorkiewicz.

PODCASTY I GALERIE