Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” poszukuje wolontariuszy

Trwa rekrutacja wolontariuszy chętnych do pomocy w renowacji polskich cmentarzy znajdujących się na terenie mołdawskiego Naddniestrza. Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” oferuje pokrycie wszystkich kosztów wyjazdu.

zw.lt
Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” poszukuje wolontariuszy

Fot. Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”

Już po raz drugi Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, w  ramach programu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika” pod nazwą „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat 2020″, organizuje wolontariat związany z przeprowadzeniem prac inwentaryzacyjno-porządkowych na polskich cmentarzach w Raszkowie i Jahorliku.

Poszukiwane są osoby zainteresowane świadczeniem wolontariatu na przełomie sierpnia i września 2020 r.

Do głównych obowiązków wolontariuszy należeć będzie oczyszczanie terenu z zieleni, inwentaryzacja cmentarza (nagrobków, drzewostanu i ogrodzenia), oczyszczanie nagrobków, pionowanie, ustawianie przewróconych zabytków, zabezpieczanie na miejscu znalezionych fragmentów w celu wykorzystania ich w kolejnych pracach i in.

Fot. Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”

W pierwszym etapie prac odbędzie się szkolenie wolontariuszy przed wyjazdem zespołu do Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej. W ramach projektu przeprowadzone zostaną zajęcia teoretyczne i praktyczne, oraz wykłady.

W etapie drugim zaplanowane jest szkolenie dot. prowadzenia prac porządkowych, wstępnego oczyszczenia nagrobków oraz oczyszczenia cmentarza z traw, krzewów i drzew samosiejek. Szkolenie odbędzie się pierwszego dnia po przyjedzie do Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej.

Wszystkie działania będą odbywać się pod okiem specjalistów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie: konserwatora prof. ASP dr hab. Janusza Smazy oraz mgr Natalii Tomsi, konserwatora dzieł sztuki w specjalizacji rzeźba kamienna i elementy architektury.

Wolontariat jest okazją odwiedzenia 2 cmentarzy na terytorium Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej, zapoznania się z lokalną społecznością, oraz spędzenia czasu z wybitnej klasy specjalistami od lat zaangażowanymi w ratowanie polskich zabytków i opiekę nad dziedzictwem kulturowym.

Wszystkie koszty wyjazdu: transport, noclegi, wyżywienie oraz sprzęt pokrywa Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Dokumenty należy składać do dnia 21 lipca 2020 r., drogą elektroniczną na adres: [email protected].  W tytule maila należy napisać „Wolontariusz”.

Więcej informacji tutaj.

PODCASTY I GALERIE