Folklor regionu Auksztoty zabrzmi w Lublinie

Zespół folkorystyczny "Nalšia", który pielęgnuje folklor regionu Auksztoty, wystąpi podczas XIV Międzynarodowego Festiwalu "Najstarsze Pieśni Europy", który rozpocznie się w czwartek w Lublinie. Wystąpią artyści z Litwy, Rosji, Włoch i Polski.

zw.lt
Folklor regionu Auksztoty zabrzmi w Lublinie

Fot. botanikos-sodas.vu.lt

Litewski zespół ma w swoim repertuarze utwory pochodzące nawet z XVI w., poświęcone różnym obrzędom. Utwory karnawałowe artyści wykonują w tradycyjnych strojach i w maskach na twarzach.

Ideą lubelskiego festiwalu jest prezentowanie najstarszych muzycznych świadectw tradycyjnej kultury z różnych regionów Europy. W większości występują na nim zespoły złożone z młodych ludzi, często z dużych miast, zajmujący się odtwarzaniem archaicznych pieśni.

Organizatorem festiwalu jest lubelski samorządowy Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” przy współpracy Fundacji „Muzyka Kresów”.

PODCASTY I GALERIE