Eksperci z Litwy i Polski dyskutowali o ochronie dziedzictwa kulturowego

Z udziałem wiceminister kultury Magdaleny Gawin, Generalnego Konserwatora Zabytków oraz wiceminister kultury Republiki Litewskiej dr Ingridy Veliūtė odbyło się 11. posiedzenie Polsko-Litewskiej Grupy Ekspertów ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego.

zw.lt
Eksperci z Litwy i Polski dyskutowali o ochronie dziedzictwa kulturowego

Fot. MKiDN

Grupa działa na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy Pełnomocników Rządów w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego z 16. 12. 1999 r. Posiedzenia odbywają się cyklicznie na terenie Republiki Litewskiej bądź Rzeczypospolitej Polskiej. W tym roku gospodarzem była strona polska. Posiedzenie odbyło się 24 października.

Współprzewodniczącymi obrad tegorocznego posiedzenia Grupy byli: Magdalena Gawin, wiceminister kultury oraz dr Ingrida Veliūtė, wiceminister kultury Republiki Litewskiej. W skład Grupy wchodzą polscy i litewscy specjaliści i praktycy zajmujący się szeroko pojętą problematyką ochrony dziedzictwa kulturowego.

W trakcie posiedzenia strony podsumowały współpracę bilateralną w sferze ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego. Omówione zostały zrealizowane w ostatnich dwóch latach przedsięwzięcia z zakresu dokumentacji, ochrony i udostępniania kolekcji muzealnych, zasobów archiwalnych i zbiorów bibliotecznych, transgranicznych wpisów na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, wspólne projekty konserwatorskie, zrealizowane w zabytkowych obiektach sakralnych Wilna oraz na Cmentarzu na Rossie, jak również współpraca w zakresie upamiętniania ofiar wojen i represji. Polscy i litewscy eksperci określili priorytetowe kierunki dalszej współpracy w tych dziedzinach.

PODCASTY I GALERIE