Eksperci o polskich i litewskich zabytkach

Dzisiaj w Wilnie rozpoczęły się obrady polsko-litewskiej grupy eksperckiej do spraw ochrony dziedzictwa kulturowego.

zw.lt
Eksperci o polskich i litewskich zabytkach

Fot. Joanna Bożerodska

Jest to dziesiąte spotkanie ekspertów, które odbywa się na przemian w obydwu krajach. Obradom współprzewodniczą wiceministrowie kultury z Polski i Litwy: Jarosław Sellin i Renaldas Augustinavičius. Główne tematy spotkania to renowacja kaplicy Ostrobramskiej, konserwacja wileńskich kościołów, godne upamiętnienie powstańców styczniowych pochowanych na Górze Giedymina.

Po stronie polskiej wiele pytań wywołuje remont kaplicy Ostrobramskiej. „Program spotkania w Wilnie będzie bardzo intensywny. Myślę, że jednym z najważniejszych tematów, które eksperci i ministrowie poruszą, będą plany remontu, renowacji i konserwacji kaplicy Ostrobramskiej. Te plany wywołały duży niepokój ze strony polskiej, ponieważ bardzo niewiele wiemy o planach strony litewskiej czy Kurii Wileńskiej dotyczących remontu” – dla zw.lt powiedział dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Marcin Łapczyński, który wchodzi w skład grupy eksperckiej.

Eksperci omówią również plany działalności na na 2018 rok. „Czyli rok, w którym Polska i Litwa będą obchodziły setną rocznicę odzyskania niepodległości. Strona polska będzie chciała zaproponować wykonanie prac remontowych, konserwacyjnych na cmentarzach wojskowych na Antokolu, ale także na Nowej Rossie” – podkreślił Łapczyński.

„Jednym z głównych zadań współpracy jest zapewnienie dialogu, dotyczącego podstawowych kwestii, związanych z ochroną zabytków kulturowych na Litwie oraz w Polsce, stworzenie przychylnych warunków do realizacji wspólnych projektów oraz ich kontynuacji”- powiedział litewski wiceminister kultury Renaldas Augustinavičius.

W skład grupy wchodzą przedstawiciele zarówno ministerstwa kultury jak również Biblioteki Narodowej, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz wielu instytucji, które współpracują ze strona litewska w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego.

Polsko-Litewska Grupa Ekspertów ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego koordynuje wykonywanie „Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy Pełnomocników Rządów w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego” podpisanej 16 grudnia 1999 roku w Warszawie. Dokument ten stanowi podstawę współpracy polsko-litewskiej w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego.

Eksperci obradują naprzemiennie w każdym kraju. Posiedzeniom współprzewodniczą wiceministrowie kultury. Poprzednie, dziewiąte posiedzenie odbyło się w czerwcu ubiegłego roku w Gdańsku.

PODCASTY I GALERIE