Eko-Dialogi: Wymiana młodzieżowa na Wyspie Wolin

W dniach 4­–10 września w Lubinie na Wyspie Wolin odbywał się litewsko-polski projekt Eko-Dialogi, organizowany przez Fundację Centrum Inicjatyw Regionalnych i Międzynarodowych.

Tomasz Raczkowski
Eko-Dialogi: Wymiana młodzieżowa na Wyspie Wolin

Jego celem jest propagowanie idei dialogu międzykulturowego. W ramach inicjatywy poruszane są zagadnienia z zakresu troski o środowisko naturalne. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, realizowane jest pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza. Siedmiodniowy wyjazd, w którym udział brała grupa litewska oraz polska, miał na celu integrację młodzieży z dwóch krajów oraz pobudzenie wśród uczestników refleksji na temat środowiska.

Działania projektowe pozwolą na stworzenie edukacyjnej gry planszowej, zaprojektowanej na bazie materiałów gromadzonych przez uczestników wyjazdu. Litewsko-polskie podgrupy brały udział w grze terenowej, realizując zadania na Wyspie Wolin oraz Karsibór. Podczas wyjazdów rowerowych oraz pieszych wycieczek młodzi ludzie poznali specyfikę lokalnej flory i fauny, a także zbierali informacje na temat grożących lokalnemu środowisku niebezpieczeństw. Dzięki bezpośredniemu doświadczeniu, staną się oni bardziej wyczuleni na problematykę ekologiczną. Nabytą w trakcie projektu wiedzę, jego uczestnicy będą mogli w przyszłości wykorzystać do podejmowania oddolnych działań na rzecz natury.

Oprócz gry, ważnym elementem wyjazdu były warsztaty, prowadzone w duchu otwartej edukacji pozaformalnej. Dwa główne bloki zajęć poświęcone zostały zagadnieniom ochrony środowiska w miastach oraz etyce ekologicznej. Miały one na celu nie tylko poszerzenie wiedzy uczestników, ale także integrację przedstawicieli dwóch narodów i pobudzenie ich do dyskusji na temat stosunku człowieka do przyrody. Jest to niezwykle istotny aspekt projektu, ponieważ jego głównym celem – poza zaprojektowaniem gry edukacyjnej – jest promocja idei troski o przyrodę i wzmacnianie świadomości młodych ludzi w tej kwestii.

PODCASTY I GALERIE