E-kologia w działaniu: litewsko-polski dialog międzykulturowy

Litewsko-polski projekt E-kologia w działaniu, który odbywał się między 7 a 13 lipca w Lubinie na wyspie Wolin, jest przykładem działania mającego służyć integracji młodzieży z obu krajów. Uczestnicy przedsięwzięcia zdobywali wiedzę na temat ochrony środowiska.

Jędzej Jakubowski
E-kologia w działaniu: litewsko-polski dialog międzykulturowy

Inicjatywa realizowana przez Fundację Centrum Inicjatyw Regionalnych i Międzynarodowych, miała na celu zbudowanie dialogu między młodymi ludźmi w ramach zagadnień związanych z ekologią.

Po przybyciu na wyspę Wolin uczestnicy podzielili się na cztery grupy. Każdemu zespołowi zostały przydzielone zadania do wykonania. Trzeba było m.in. przeprowadzić wywiady z przedstawicielami lokalnej społeczności dotyczące przyrody. A podczas przyglądania się codziennemu życiu mieszkańców, pojawiła się możliwość zaobserwowania metod ochrony środowiska w regionie. Uczestnicy zwiedzali Muzeum Przyrodnicze Wolińskiego Parku Narodowego w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat tego, jak dba się o przyrodę w regionie. Obowiązkowy dla wszystkich był spacer do samego rezerwatu. W jego trakcie uczestnicy mieli szansę na własne oczy zobaczyć jak wygląda zielone serce wyspy.

Na koniec każdego dnia wszystkie grupy przedstawiały rezultaty swoich prac. Nierzadko podczas ich prezentowania wywiązywały się żywe dyskusje na tematy związane z ekologią. Była to okazja do prowadzenia międzykulturowego dialogu na tle litewsko-polskiej refleksji na temat środowiska.

Wspólna wyprawa łodzią po Zalewie Szczecińskim umożliwiła młodzieży lepsze poznanie. Kapitan, który mieszka na wyspie od lat, przekazał uczestnikom projektu wiele ciekawych informacji dotyczących nadmorskiej fauny i flory.
Rezultatem działań prowadzonych podczas projektu będzie publikacja. Jej autorzy podejmą próbę opisania wybranych zagadnień związanych ze środowiskiem wyspy Wolin. Kody QR poprzedzające artykuły umożliwią obejrzenie filmów, wykonanych w ramach przedsięwzięcia.

Projekt E-kologia w działaniu dał uczestnikom szansę na wymianę doświadczeń związanych z ochroną środowiska oraz na zawarcie nowych znajomości. W ciągu siedmiu dni spędzonych razem, został zbudowany most łączący członków obu grup. Było to możliwe dzięki wspólnym zainteresowaniom skupionym wokół zagadnień związanych z przyrodą.

Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum Inicjatyw Regionalnych i Międzynarodowych, dzięki finansowaniu Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Projekt objęty został patronatem honorowym Ryszarda Mićko – członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego merytorycznie odpowiedzialnego za sprawy ochrony środowiska na Pomorzu Zachodnim.

PODCASTY I GALERIE