Dziś w Wilnie otwarcie wystawy „Opowieść o mieście”

Dziś o 19 w Narodowej Bibliotece im. Martynasa Mažvydasa będzie miało miejsce otwarcie wystawy "Opowieść o mieście".

zw.lt
Dziś w Wilnie otwarcie wystawy „Opowieść o mieście”

Pomysł na wystawę „Opowieść o mieście”  zrodził się w związku z obchodzonym w tym roku 700-leciem Wilna. Skłoniło to autorów ekspozycji do zastanowienia się nad tym, jakie jest odzwierciedlenie historii miasta Wilna w literaturze dla dzieci. Retrospektywne spojrzenie ujawniło, że nie jest to powszechny temat w litewskich książkach dla najmłodszych, a tym bardziej w ilustracjach.

Historycznie rzecz biorąc, właśnie natura była uważana za bezpieczniejsze środowisko dla dzieci. Była postrzegana jako bardziej przyjazna, zapewniająca schronienie, spokój i wiedzę. Z kolei miasta były przedstawiane jako miejsca żywiołowe, a nawet niebezpieczne. Dlatego wystawa ta  przybliża dzieciom miasto i jego znaczenie  poprzez ilustrację książkową, patrzy na przestrzenie miejskie z różnych perspektyw. Czym jest miasto dla artystów z różnych krajów? W jaki sposób wspólne dla wszystkich mieszkańców miasto staje się własnym dla każdego z nas? Co sprawia, że staje się  piękną i bezpieczną przestrzenią do życia  dziecka?

Wystawę stworzyło 20 artystów z czterech krajów: Litwy, Łotwy, Estonii i Polski.

Polskę reprezentują znani ilustratorzy książek dla dzieci: Maciek Blaźniak, Katarzyna Bogucka, Dominika Czerniak-Chojnacka, Gosia Kulik ir Adam Pękalski.

Ekspozycję będzie można oglądać do 11 stycznia 2024 r.

Wstęp wolny.

Organizatorzy: Mokyklų tobulinimo centro programa „Vaikų žemė“, Nadbatyckie Centrum Kultury w Gdańsku.

Partnerzy: Fundacja Kultury Bałtyckiej, Litewska Rada Kultury,  Samorząd miasta Wilna, Instytut Polski w Wilnie

PODCASTY I GALERIE