Dziś 21. Dzień Papieski. Obchodom przyświeca hasło „Nie lękajcie się!”

Słowa "Nie lękajcie się!"wypowiedział święty Jan Paweł II w homilii inaugurującej jego pontyfikat 22 października 1978 roku na placu świętego Piotra w Rzymie.

zw.lt
Dziś 21. Dzień Papieski. Obchodom przyświeca hasło „Nie lękajcie się!”

Fot. Roman Niedźwiecki

Ojciec profesor Jarosław Kupczak z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II twierdzi, że słowami „Nie lękajcie się” papież Polak zarysował program pontyfikatu w czasach postmodernizmu, którego doświadczamy także dziś.

– Główną cechą naszych czasów jest to, że sprawy oczywiste dotyczące człowieka, natury człowieka, natury małżeństwa są dziś kwestionowane – zaznaczył wykładowca. Wyjaśniał, że w tym tkwi źródło lęków współczesnego człowieka.

Ojciec Jarosław Kupczak dodał, że główną bolączką współczesności jest lęk przed bezsensem życia. Jak zaznaczył, lekarstwem na ten lęk jest Chrystus, w którym najpełniej ukazuje się humanizm katolicki, a któremu współczesny czas zdaje się jednak zaprzeczać. – Żyjemy w czasach posthumanistycznych, zastanawiamy się nad możliwością inżynierii genetycznej, nad możliwością stworzenia kogoś doskonalszego – mówił dominikanin. Zwrócił uwagę, że humanizm w XX wieku, który zapewnił w Europie pokój po II wojnie światowej, był humanizmem chrześcijańskim, a mimo to jest jednak odrzucany przez współczesnych.

Ojciec Kupczak zaznaczył, że humanizm w ujęciu Jana Pawła II wyraża się w darze z siebie, miłości do Boga i drugiego człowieka. – Nie ma ludzkiego życia bez miłości, bez daru siebie – zaznaczył duchowny. Wyjaśniał, że nie oznacza to przekreślenia osobistych aspiracji, ambicji i marzeń, ale to miłość, zdolność do kochania sprawia, że życie ma najgłębszy sens.

Obchodom Dnia Papieskiego towarzyszy coroczna kościelna i publiczna zbiórka środków na stypendia edukacyjne dla młodych, zdolnych niezamożnych osób z małych miejscowości.

W ramach obchodów Dnia Papieskiego kardynał Kazimierz Nycz w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odprawił Mszę świętą w intencji darczyńców Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie Eucharystię celebrował arcybiskup Marek Jędraszewski.

Na podstawie: IAR.

PODCASTY I GALERIE