Dzień Sejmu Polskiego. Hołd dla Unii Lubelskiej

Dla upamiętnienia zawarcia 1 lipca 1569 r. na Sejmie w Lublinie unii realnej między Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim i podkreślenia roli Sejmu w nowo powstałym organizmie państwowym, dzień 1 lipca ustanowiony został Dniem Sejmu Polskiego. Uchwałę w tej sprawie posłowie podjęli 6 lat temu, dokładnie 12 czerwca 2015 r. przez aklamację.

sejm.gov.pl
Dzień Sejmu Polskiego. Hołd dla Unii Lubelskiej

Fot. Aleksander Zieliński/Kancelaria Sejmu

W dokumencie Sejm RP zaznaczył, że unia lubelska „nadawała relacjom polsko-litewskim nowy, doskonalszy kształt i zapoczątkowała okres potęgi i chwały Rzeczypospolitej Obojga Narodów”. Obok Carstwa Rosyjskiego była ona największym państwem leżącym na kontynencie europejskim. W uchwale posłowie wyrazili także uznanie dla historycznych dokonań i świetnej tradycji parlamentaryzmu doby złotego wieku. „Sejm, złożony z Senatu i Izby Poselskiej, wzmocniony przez przedstawicieli Litwy, przez długie lata stanowił centrum decyzyjne rozległego państwa, przy jednoczesnym zapewnieniu godnej reprezentacji obu narodów” – czytamy w uchwale.

Z okazji 1 lipca na gmachu Sejmu RP pojawił się specjalny baner przypominający o dzisiejszym święcie i ponad 550-letniej tradycji parlamentarnej w Polsce.

PODCASTY I GALERIE