Dzień Podziemnego Państwa Polskiego

27 września obchodzony jest Dzień Podziemnego Państwa Polskiego, które działało w czasie II wojny światowej na terenach okupowanych przez III Rzeszę i ZSSR. Był to fenomen na skalę polską i światową.

zw.lt
Dzień Podziemnego Państwa Polskiego

Polskie Państwo Podziemne, działające w latach 1939-1945 na terenach okupowanych przez Niemców i Sowietów, było fenomenem w Europie ogarniętej wówczas wojną. 

Najpierw powstała Służba Zwycięstwu Polski, która następnie została przekształcona w Związek Walki Zbrojnej, a następnie – w Armię Krajową (AK), stanowiącą integralną część Polskich Sił Zbrojnych. Różne dane mówią o liczebności od 200 do 400 tysięcy żołnierzy. Była to największa podziemna armia W Europie.

Najistotniejszym pionem Polskiego Państwa Podziemnego była jego siła zbrojna – Armia Krajowa. Jej podstawowym zadaniem było przygotowanie i przeprowadzenie w końcowej fazie wojny powstania powszechnego, które miało uwolnić Polskę od okupanta. 

Pod wpływem AK pozostał konspiracyjny ruch młodzieżowy polskiego harcerstwa. Nosił on w okresie okupacji kryptonim „Szare Szeregi”. 

Funkcjonowały podziemne szkoły – tajne komplety. A polska podziemna prasa nie miała odpowiedników w Europie. Drukowanych było około 1400 tytułów, czasopisma polityczne, informacyjne, wojskowe, literackie, a nawet kobiece i humorystyczne. Podziemne drukarnie wydawały również książki.

PODCASTY I GALERIE