Dyskusja przy okrągłym stole: wspólne świętowanie niepodległości Litwy i Polski

5 maja w Wilnie Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki, towarzyszący mu wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz oraz Przewodnicząca Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, senator Maria Koc wzięli udział w uroczystościach związanych z 230. rocznicą Konstytucji 3 Maja oraz Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów.

Elżbieta Tupikowska
Dyskusja przy okrągłym stole: wspólne świętowanie niepodległości Litwy i Polski

Fot. Joanna Bożerodska

Delegacja Senatu RP wzięła udział w dyskusji przy okrągłym stole, zorganizowanej w Pałacu Władców w związku z 230. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów. Słowo wstępne wygłosili patroni dyskusji: Przewodnicząca Sejmu Republiki Litewskiej, Viktorija Čmilytė-Nielsen oraz profesor Tomasz Grodzki,  Marszałek Senatu RP.  Marszałek w swoim wystąpieniu zaznaczył:

„Jesteśmy w wielkiej rodzinie Unii Europejskiej i NATO, ale warto przypomnieć, że w tamtych czasach Rzeczpospolita Obojga Narodów stanowiła unikalną mieszankę kultur, wyznań i nacji. To był w pewnym sensie prekursor przyszłej Unii Europejskiej. Żyjemy w czasie dynamicznych przemian w wymiarze politycznym, gospodarczym i  społeczno- kulturalnym,  ale ciągle czerpiemy z dokumentu, który został uchwalony 230 lat temu. Pamiętajmy, że nasi pradziadowie zarysowali nam jak budować wspólnotę i wzajemne zrozumienie, poszanowanie jednych przez drugich i jak zrozumieć, że różnorodność to nie jest wada, a zaleta naszych narodów. Za różnorodnością postępuje kratywność, a to oznacza rozwój i dobrobyt.”

„Jako politycy musimy pamiętać, że to my jesteśmy sługami narodów, a nie odwrotnie. Spędzając pożytecznie życie i świecąc przykładem, pociągamy innych do tego, abyśmy rysowali przed naszymi wielkimi historycznie i bogatymi narodami światłą przyszłość.” – dodał Marszałek.

Tomasz Grodzki/Fot. Joanna Bożerodska

Przewodnicząca Sejmu Republiki Litewskiej Viktorija Čmilytė-Nielsen w swoim przemówieniu zaznaczyła: „Dziś Polska i Litwa mają własne państwa, są członkami Unii Europejskiej oraz Sojuszu Północno-Atlantyckiego i razem uroczyście upamiętniają 230. rocznicę Konstytucji 3 maja. Siły dążące do wpływania na narody i państwa nadal działają. To jest kluczowa lekcja, której nie możemy ignorować.”

Viktorija Čmilytė-Nielsen/Fot. Joanna Bożerodska

Dyskusja przy okrągłym stole odbyła się pod hasłem „Konstytucja 3. Maja: Historia, Spuścizna i Pamięć”. Aktywnie uczestniczyli w niej także wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz i senator Maria Koc.

„Konstytucja 3 Maja była prawem nowoczesnym, nie dlatego że była pierwsza w Europie, ale dlatego że wprowadzała idee oświecenia do prawa Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Niestety, funkcjonowała zbyt krótko, by obronić to nasze wspólne dobro – Państwo. Ale jej znaczenie było większe w tym okresie kiedy już realnie nie obowiązywała. To była idea, którą mogliśmy się szczycić i prawo do którego mogliśmy nawiązywać” – powiedział wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz.

Jak dodała senator Maria Koc: „ Konstytucja 3 Maja, jak na swoje czasy była wręcz rewolucyjna. Z perspektywy tych 230 lat historii, Konstytucja gruntownie zmieniła społeczeństwo – rozbudziła uczucia patriotyczne, obowiązek wobec własnej Ojczyzny. Ta Konstytucja umocniła polskiego ducha i wspólnotę narodową – to pozwoliło przetrwać czasy zaborów.”

„Konstytucja 3 maja dla Polaków i Litwinów jest symbolem narodowym, symbolem wolności, niepodległości i wolnego ducha.” – dodała senator Maria Koc.

Bogdan Borusewicz i Maria Koc/Fot. Joanna Bożerodska

Tematami dyskusji z udziałem polskich, litewskich i ukraińskich ekspertów było m.in. miejsce Konstytucji 3 maja w historii konstytucjonalizmu oraz w pamięci krajów dzielących spuściznę Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Eksperci debatowali również na temat idei zawartych w dokumencie z 1791 roku w kontekście wyzwań dzisiejszego świata.

PODCASTY I GALERIE