Digitalizacja „Kuriera Wileńskiego”

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” we współpracy z redakcją „Kuriera Wileńskiego” oraz Wydziałem Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego przystąpiła w tym roku do realizacji projektu, mającego na celu digitalizację papierowych wydań dziennika „Kurier Wileński”.

zw.lt
Digitalizacja „Kuriera Wileńskiego”

Fot. FPPnW

W 2020 roku digitalizacji poddane zostaną numery pisma wydane w latach 1990-1999. W tym okresie rocznie ukazywało się około 6500 stron „Kuriera Wileńskiego”. Dziennik w wersji cyfrowej zostanie umieszczony w Polonijnej Bibliotece Cyfrowej (www.pbc.uw.edu.pl), która bez opłat udostępnia prasę polonijną. Powstała ona w 2012 roku i aktualnie zawiera prawie 13 tys. tytułów. Polonijna Biblioteka Cyfrowa jest widoczna w Federacji Bibliotek Cyfrowych, a ta jest prezentowana w Europeanie, największej bibliotece cyfrowej gromadzącej zbiory związane z czasopismami z całej Europy.

„Kurier Wileński” wydawany jest na Litwie od 1990 roku. Dla Polaków żyjących na terenie tego kraju to redagowane w języku polskim pismo jest najważniejszym tytułem na rynku. Dzięki niemu mają dostęp do zgodnych z polskim punktem widzenia wiadomości dotyczących kultury, historii i tematyki lokalnej, polskiej, litewskiej oraz międzynarodowej, przekazów gospodarczych i tekstów skierowanych do dzieci oraz młodzieży.

Digitalizacja „Kuriera Wileńskiego” przyczyni się do rozpowszechnienia wiedzy o polskim dziedzictwie intelektualnym powstającym poza granicami kraju oraz zachowania  dla przyszłych pokoleń dorobku polskich dziennikarzy pracujących w Wilnie i na Wileńszczyźnie. Dla medioznawców poddane  cyfryzacji numery dziennika staną się łatwo dostępnym materiałem do badań. Projekt wpłynie też na promocję w Europie słowa polskiego i informacji dotyczących działalności polskiego środowiska na Litwie.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Źródło: FPPnW

PODCASTY I GALERIE