Departament Dziedzictwa Kulturowego i Narodowy Instytut Dziedzictwa RP – prozumienie o współpracy

W dniu 10 grudnia 2015 r. w siedzibie Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Departamentem Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury Republiki Litewskiej a Narodowym Instytutem Dziedzictwa.

Departament Dziedzictwa Kulturowego i Narodowy Instytut Dziedzictwa RP – prozumienie o współpracy

Fot. NID

Z ramienia NID porozumienie podpisała Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa prof. Małgorzata Rozbicka, ze strony Litewskiej podpis złożyła Diana Varnaitė – Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury Republiki Litewskiej w asyście Alfredasa Jomantasa – Dyrektora Działu Rejestru Zabytków, Edukacji i Public Relations.

Przedmiotowe porozumienie zostało zawarte w wykonaniu ustaleń dokonanych podczas VIII posiedzenia Polsko-Litewskiej Grupy Ekspertów do spraw Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, które odbyło się w dniach 2-4 kwietnia 2014 roku w Wilnie. W ramach porozumienia Strony deklarują wolę współpracy w różnych obszarach związanych z ochroną obiektów dziedzictwa kulturowego znajdujących się na terytoriach obydwu Państw, związanych z ich wspólną historią i kulturą.

Do obszarów planowanej współpracy należą m.in. wspólne prowadzenie badań i ewidencji dziedzictwa kulturowego, realizacja wspólnych projektów naukowych, badawczych, edukacyjnych i szkoleniowych oraz wymiana informacji w zakresie praktycznego funkcjonowania przepisów prawnych regulujących ochronę dziedzictwa kulturowego, obowiązujących w obydwu Państwach.

W ramach spotkania poza uroczystością podpisania porozumienia o współpracy przedstawiciele strony Litewskiej mieli okazję zwiedzić Pomnik Historii – zespół pałacowo-parkowy Łazienki Królewskie oraz odwiedzić Muzeum Historii Żydów Polskich.

PODCASTY I GALERIE