Czesław i Bartosz Połońscy we wspólnej wystawie

Malarstwo ojca zyskuje nowe dymensje dzięki instalacji multimedialnej syna. Wystawa dwóch artystów, Czesława i Bartosza Połońskich, od 12 sierpnia będzie czynna w Galerii Pamėnkalnio (ul. Pamėnkalnio 1). Wernisaż już w piątek o godz. 17.

zw.lt
Czesław i Bartosz Połońscy we wspólnej wystawie

Fot. Organizatorzy

„Idea ekspozycji to wystawa w wystawie: w galerii przedstawiane jest malarstwo olejne, akwarele, rysunki malarza i restauratora Czesława Połońskiego oraz specjalnie na tę wystawę stworzona wideoinstalacja Bartosza Połońskiego. W ten sposób malarstwo ojca jest kontynuowane i tworzone od nowa w twórczości jego syna, a widzowie w sposób interaktywny wciągani są w dialog obu twórców” – piszą organizatorzy wystawy.

„Autor pomysłu Bartosz Połoński wybrał taką koncepcję wystawy chcąc zbliżyć się, wgłębić w twórczość ojca, reprezentanta starszego pokolenia, spojrzeć na nie przez własny pryzmat. Dzięki instalacji Bartosza Połońskiego widzowie nie tylko będą mieli możliwość ujrzeć transformacje tradycyjnego malarstwa, lecz także stać się czynnymi uczestnikami rodzinnej wystawy artystów” – mówi badaczka sztuki Nijolė Nevčesauskienė.

Bartosz Połoński jest artystą znanym w środowisku międzynarodowym. Studiował na Wileńskiej Akademii Sztuki sztuki audiowizualne, stworzył wiele wideoinstalacji związanych z najnowszymi technologiami, tworzył wideoprojekcje w przestrzeni publicznej. Odbywał staże w Austrii oraz w Polsce, obecnie wykłada kompozycję obrazu na Wileńskim Kolegium Technologii i Designu.

Czesław Połoński jest członkiem Litewskiego Związku Artystów oraz Związku Artystów-Restauratorów oraz klubu akwarelistów „Plekšnė“. Aktywnie uczestniczy w wystawach i plenerach na Litwie oraz za granicą. Zdaniem krytyków w malarstwie Połoński jest reprezentantem dynamicznego, realistycznego kierunku. Wybrane na wystawę prace Połońskiego to malarstwo pełne kontrastowych, jaskrawych barw, przekazujące dokładność wrażeń i aspekty ironii.

Widoki malarstwa Czesława Połońskiego są bardzo przyziemne, tradycyjne: litewska wieś, pasące się na łące zwierzęta, ule w sadzie, różowy zachód słońca. Nostalgiczne obrazy znikającej rzeczywistości niepostrzeżenie przechodzą transformację w instalacji Bartosza Połońskiego.

Wystawa „Wkrocz do obrazu Czesława Połońskiego” będzie czynna do 27 sierpnia.

PODCASTY I GALERIE