Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy wygrało proces w sprawie Jonasa Noreiki

Najwyższy Sąd Administracyjny Litwy odrzucił skargę Granta Artura Gochina, obywatela Litwy mieszkającego w USA, która została złożona na Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy.

zw.lt
Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy wygrało proces w sprawie Jonasa Noreiki

Fot. BNS/Lukas Balandis

Na rozprawie, która się odbyła 1 kwietnia, panel sędziów orzekł, że prośba oskarżącego o zmianę wniosku historycznego dotyczącego działalności Jonasa Noreiki jest niezadowalająca. Orzeczenie sądu nie może być odwołane.

Dwa tygodnie temu, 17 marca, Okręgowy Sąd Administracyjny w Wilnie odmówił przyjęcia kolejnej skargi Gochina dotyczącej publikacji nowych źródeł dotyczących działalności Jonasa Noreiki.

Wcześniej po znalezieniu nowych źródeł historycznych Centrum ogłosiło, że Jonas Noreika aktywnie przyczynił się do ratowania litewskich Żydów i że od czasu rozpoczęcia pełnienia obowiązków naczelnika okręgu szawelskiego był uważany za uczestnika antynazistowskiego oporu.

Jonas Noreika uczestniczył w powstaniu czerwcowym 1941 roku, w 1943 roku sabotował tworzenie przez Niemców litewskiego legionu SS i z tego powodu został aresztowany oraz zesłany do obozu koncentracyjnego w Stutthofie. Cudem przeżył. Po zakończeniu wojny powrócił na Litwę, zaangażował się w działalność podziemia antysowieckiego. Został aresztowany przez NKWD i rozstrzelany.

Kontrowersyjne karty jego życiorysu dotyczą okresu przed zesłaniem. Jonas Noreika był jednym z aktywnych działaczy Litewskiego Frontu Aktywistów – organizacji, która szansy na wyzwolenie Litwy spod okupacji sowieckiej upatrywała we współpracy z hitlerowskimi Niemcami – kierownikiem jego delegatury w Telszach. Podczas powstania czerwcowego oddziały z jego okręgu zamordowały wielu Żydów. Po zajęciu terytorium Litwy przez oddziały niemieckie – pełnił obowiązki naczelnika okręgu szawelskiego i jako naczelnik okręgu podpisał rozporządzenia o utworzeniu żydowskiego getta w Szawlach oraz o konfiskacie mienia żydowskiego.

PODCASTY I GALERIE