Birutis: Ze strony polskiej nie było żadnych zarzutów

We wtorek (28 października) minister kultury Šarūnas Birutis oraz wiceminister resortu Romas Jarockis wzięli udział w uroczystym otwarciu Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie.

BNS
Birutis: Ze strony polskiej nie było żadnych zarzutów

Fot. mkidn.gov.pl

Po części oficjalnej minister spotkał się ze swoją odpowiedniczką w Polsce, minister kultury i dziedzictwa narodowego, Małgorzatą Omilanowską. Szefowie resortów nie zgłębiali tematu polskiej mniejszości na Litwie.

,,Minister bardzo dobrze zna Litwę i jest pozytywnie nastawiona na współpracę. Nie było żadnych zarzutów. Dotknęliśmy tego tematu (kwestii polskiej mniejszości na Litwie – przyp. red.), ale go nie akcentowaliśmy. Minister kultury i dziedzictwa narodowego nie widzi przeszkód do wspólnej współpracy’’ – agencji BNS powiedział minister.

Podczas spotkania ministrowie rozmawiali o okolicznościach powstania Muzeum Historii Żydów Polskich. Poruszyli także temat dziedzictwa kulturowego obu krajów i międzynarodowego konkursu na upamiętnienie mordu w Ponarach koło Wilna.

Ponadto strona litewska przedstawiła plany organizacji w 2015 r. w Krakowie wydarzeń promujących współczesną litewską kulturę. Mają one towarzyszyć wystawie dzieł Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa w Międzynarodowym Centrum Kultury. Ministrowie uzgodnili, że obejmą te wydarzenia patronatem honorowym.

Ważną kwestią poruszoną podczas spotkania było finansowanie ze środków Unii Europejskiej inwestycji dotyczących dziedzictwa kulturowego (małej infrastruktury kultury). Minister Birutis zapoznał się z polskim doświadczeniem w wykorzystaniu funduszy UE na kulturę w perspektywie finansowej 2007-2013. Poinformował też o działaniach prowadzonych w tym zakresie przez litewski resort kultury.

PODCASTY I GALERIE