Audiowizualna instalacja Jakuba Woynarowskiego „SOL SALUTIS: mowa liczb”

Co łączy twórczość największego polskiego poety romantycznego Adama Mickiewicza z systemami matematycznymi? To instalacja multimedialna Jakuba Woynarowskiego „Sol Salutis – mowa liczb”, która splata te obszary w niezwykłe doświadczenie audiowizualne. Praca powstała na zamówienie Instytutu Adama Mickiewicza, a jej trzecia odsłona pokazywana będzie w dniach 7-9 grudnia w siedzibie Ratusza w Wilnie.

zw.lt
Audiowizualna instalacja Jakuba Woynarowskiego „SOL SALUTIS: mowa liczb”

fot. Justyna_Gryglewicz

W taki sposób Instytut Adama Mickiewicza inauguruje w czterech miastach związanych z życiem Adama Mickiewicza – Rok Polskiego Romantyzmu, zaplanowany na 2022 r. Kuratorem wystaw jest Jakub Woynarowski, który dokonał pogłębionej analizy znaczenia liczb w twórczości Mickiewicza. Współorganizatorem litewskiego pokazu jest Instytut Polski w Wilnie.
Pozostałe odsłony projektu „Sol Salutis – mowa liczb”, trwają w Paryżu, odbędą się w Rzymie oraz w Stambule dzięki współpracy z Instytutami Polskimi oraz Konsulatem Generalnym RP w Stambule.

„We współczesnym świecie wydajemy się ślepo zawierzać systemom matematycznym i algorytmom, zapominając zupełnie o pozaracjonalnym pierwiastku, który również ma znaczenie nawet w społeczeństwie technologicznym. Instalacja Sol Salutis – mowa liczb podkreśla ten dualistyczny związek” – mówi Barbara Schabowska, dyrektor Instytutu
Adama Mickiewicza.

Inspiracją do stworzenia projektu było nigdy nieopublikowane dzieło największego polskiego poety romantycznego Adama Mickiewicza „Historia przyszłości”, w którym autor dokonuje splotu metafizyki z matematyką. Część rękopisów zaginęła, inne zostały spalone przez samego poetę. Utwory znane są jedynie z korespondencji i zachowanych fragmentów – opracowanych po latach i wydanych po francusku, a potem przetłumaczonych na polski.

Zawarte w nim m.in. wizje nowego języka, w którym słowa przekładają się na wartości liczbowe, czy światłowodów, opartych na systemie archimedejskich zwierciadeł odbijających „ogniste znaki” słonecznego pisma, w rękach artysty Jakuba Woynarowskiego przybrały realny kształt.

Moment premiery projektu jest nieprzypadkowy – grudzień to miesiąc urodzin Adama Mickiewicza, ale również czas przesilenia zimowego, w starożytności celebrowany jako święto Sol Invictus (łac. Słońce Niezwyciężone). Centralny element instalacji stanowi duże, koliste zwierciadło, pełniące funkcję ekranu dla
rzutowanej na niego projekcji – animacji, dekodującej mistyczne sensy zawarte w tzw. „kwadracie solarnym”.

Do geometrycznej tablicy, zestawiającej ze sobą liczby i litery polskiego alfabetu, przyporządkowane zostały konkretne dźwięki, które akustycznie dopełnią warstwę wizualną zdarzenia. To metaforyczna „aparatura odbiorcza”, która umożliwiłaby odczytanie i odkodowanie znaczenia sygnału z przyszłości.

„Przygotowana przeze mnie matematyczna tablica może pełnić funkcję zwierciadła, w którym przegląda się współczesny człowiek — w równej mierze racjonalny, co przepełniony sprzecznymi emocjami” – tłumaczy Jakub Woynarowski.

Jakub Woynarowski jest artystą, projektantem i kuratorem. Absolwentem i wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Autorem koncepcji artystycznej wystawy w Pawilonie Polskim podczas 14. Międzynarodowego Biennale Architektury w Wenecji. W 2015 r. otrzymał polskie prestiżowe wyróżnienie kulturalne, „Paszport Polityki” w kategorii sztuki wizualne.

„Wilno jest wyjątkowym miastem na mapie romantyzmu europejskiego, dlatego cieszymy się, że u progu Roku Romantyzmu Polskiego stanie się ono teatrem i sceną dla oryginalnej interpretacji twórczości Adama Mickiewicza. O matematyce i symbolice liczb w tekstach wieszcza wiemy tyle, aby powiedzieć, że Wilno było dla niego miastem nr 1. Serdecznie
zapraszamy na niecodzienne widowisko do wileńskiego ratusza!” – mówi Dr Małgorzata Stefanowicz-Pecela – Radca Ambasady RP, dyrektor Instytutu Polskiego.

Partnerem prezentacji litewskiej jest Ratusz w Wilnie.

Instalację będzie można oglądać od 7 do 9 grudnia, w godzinach 16:30-19:30.

Pozostałe prezentacje „Sol Salutis – mowa liczb”:

Paryż – 2-3 grudnia – Stała siedziba przedstawicielstwa RP przy OECD w Paryżu

Rzym – 6-18 grudnia – Fondazione Pastificio Cerere

Stambuł – 13-17 grudnia – Uniwersytet Stambulski.

Autor/kurator: Jakub Woynarowski

Muzyka: Przemysław Scheller

Organizator: Instytut Adama Mickiewicza

Współorganizatorzy: Instytuty Polskie w Wilnie, Paryżu, Rzymie, Konsulat Generalny RP w Stambule.

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, której celem jest budowanie trwałego zainteresowania polską kulturą na świecie. Instytut współpracuje z partnerami zagranicznymi i inicjuje międzynarodową wymianę kulturalną w dialogu z odbiorcami, w zgodzie z założeniami polskiej polityki zagranicznej. Instytut zrealizował i realizuje projekty kulturalne w 70 krajach na 6 kontynentach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji, Izraelu, Niemczech, Turcji, USA, Kanadzie, Australii, Maroku, na Ukrainie, Litwie, Łotwie, a także w Chinach, Japonii i Korei. W ramach dotychczas zrealizowanych działań Instytut zaprezentował 38 strategicznych programów, które obejrzało 60 milionów widzów.

Organizatorem Instytutu Adama Mickiewicza jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

PODCASTY I GALERIE