Kultura i Historia
polskieradio.pl

Arcybiskup Aleksander Kakowski – członek Rady Regencyjnej

Jeden z duchownych najbardziej zasłużonych dla odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas wojny 1920 roku wzywał Warszawiaków do obrony zagrożonej stolicy.

Arcybiskup Aleksander Kakowski należał do grona najwybitniejszych polskich duchownych. Historycy zgodnie oceniają, że był jednym z architektów niepodległości II Rzeczpospolitej Polskiej.

Urodził się w 1862 roku w Dębinach, w rodzinie szlacheckiej. Jego ojciec był powstańcem styczniowym. Święcenia kapłańskie Aleksander Kakowski otrzymał w 1886 roku w Warszawie, gdzie w 1913 roku objął urząd biskupa.

W 1917 roku to właśnie arcybiskup Kakowski został przedstawicielem polskiego duchowieństwa w Radzie Regencyjnej Królestwa Polskiego, obok księcia Zdzisława Lubomirskiego i hrabiego Józefa Ostrowskiego. 7 października 1918 roku Rada ogłosiła niepodległość Polski, a 12 października przejęła władzę zwierzchnią nad wojskiem, by 14 listopada wręczyć nominację na Naczelnika Państwa Józefowie Piłsudskiemu.

Podczas wojny polsko-bolszewickiej kardynał Aleksander Kakowski wzywał Warszawiaków do obrony zagrożonej stolicy, a duchownym zalecał udział w obronie ojczyzny w roli kapelanów i sanitariuszy. Po zamachu majowym apelował o zgodę i szacunek dla władzy.

W wolnej Polsce zaangażował się w działalność publiczną, dbał o rozwój Kościoła i organizacji charytatywnych. Dzięki niemu powstały Caritas Polska i Muzeum Archidiecezjalne. Kardynał popierał pracę duchownych wśród studentów. Zwołał w Częstochowie pierwszy synod polskich biskupów.

W audycji przedstawiającej działalność arcybiskupa Aleksandra Kakowskiego udział biorą znakomici historycy: dr Jolanta Załęczny, kierownik Działu Historii i Badań Naukowych w Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz prof. Janusz Odziemkowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wiceprezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Audycja jest współfinansowana przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za Granicą.

Teksty czyta Krzysztof Dumała.

Realizacja i oprawa muzyczna Magdalena Górecka-Balcer.

Do wysłuchania audycji zaprasza Ewa Plisiecka.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!