Archiwa Państwowe w Polsce tworzą „Archiwum Pandemii A.D. 2020″.

"Żyjemy w szczególnym okresie, o którym kolejne pokolenia będą się uczyć z podręczników historii. Niezwykle ważne jest zachowanie jego świadectw, dlatego cieszę się, że archiwa państwowe zainicjowały akcję wspólnego tworzenia społecznej kolekcji dokumentów pandemii – mówi wicepremier, minister kultury RP prof. Piotr Gliński. – Teraz każdy z nas ma szansę przyczynić się do powstania niepowtarzalnej kolekcji, która będzie służyła następnym pokoleniom jako unikatowe źródło historyczne."

zw.lt
Archiwa Państwowe w Polsce tworzą „Archiwum Pandemii A.D. 2020″.

Fot. Julius Kalinskas/BNS

Polskie Archiwa Państwowe zachęcają do wspólnego dokumentowania okresu pandemii i udziału w akcji „Archiwum Pandemii A.D. 2020. Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2)” oraz uczestnictwa w towarzyszącym jej konkursie.

Efektem podjętej inicjatywy będzie wyjątkowa kolekcja dokumentacji z „czasów zarazy”, stworzona przy współudziale całego społeczeństwa. Powstały w ten sposób zbiór źródeł dotyczących szczególnego w dziejach najnowszych Polski doświadczenia, ukaże jego skutki zarówno w wymiarze prywatnym, jak i instytucjonalnym. Przekazane materiały zostaną udostępnione w serwisie Szukaj w Archiwach (www.szukajwarchiwach.gov.pl), gdzie będzie można je przeglądać w formie online.

Uczestnikiem akcji może zostać każdy – osoby prywatne, stowarzyszenia, fundacje, instytucje, organizacje, wspólnoty społeczne. Każdy, kto zechce podzielić się swoimi doświadczeniami i refleksjami w postaci dokumentacji powstałej zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej.

Jak przekazać swój materiał?

Zebrane i powstałe w czasie pandemii materiały, można przekazywać drogą elektroniczną, tradycyjną do wybranego Archiwum Państwowego lub jego oddziału.

Forma przekazywanych materiałów jest dowolna: od różnego typu dokumentów, takich jak rękopisy, maszynopisy, albumy, zdjęcia, ulotki, wycinki prasowe, gazetki okolicznościowe, afisze, plakaty, mapy, dokumentacja techniczna, po nagrania audio i wideo, blogi, vlogi, memy. Przekazujący materiał musi być jego właścicielem.

Zgłoszenie chęci udziału w akcji można przesłać również na adres: [email protected], gdzie koordynatorzy odpowiedzą na pytania i udzielą dalszych informacji oraz wskażą, do którego archiwum najlepiej przekazać materiał.

Więcej informacji na temat akcji na stronie www.archiwa.gov.pl w zakładce „Archiwum Pandemii”.

Konkurs

W ramach akcji ogłoszony został konkurs „O tempora, o mores! Zapiski rodzinnego archiwisty z czasów pandemii A.D. 2020 wywołanej koronawirusem”. Jego celem jest dokumentowanie wydarzeń, doświadczeń, przeżyć, emocji, życia codziennego w wymiarze indywidualnym i rodzinnym. Powstałe w jego ramach relacje posłużą utrwaleniu, zachowaniu i upowszechnieniu świadectw okresu tegorocznej pandemii.

– Konkurs jest kolejnym krokiem do stworzenia pełnowymiarowej i poruszającej różnorodne aspekty społeczne, kolekcji z czasów pandemii wywołanej koronawirusem. Wśród różnego typu dokumentacji, jaką archiwa państwowe gromadzą w ramach akcji „Archiwum Pandemii A.D. 2020”, chcemy zachować również świadectwa życia zwykłych ludzi, spojrzeć na wydarzenia z ich indywidualnej perspektywy, poznać wyzwania, przed jakimi stanęli, ich problemy i nadzieje – mówi Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk.

Aby wziąć udział w konkursie, należy stworzyć osobisty zapis wydarzeń, życia codziennego oraz przeżyć, emocji i doświadczeń obejmujący od 60 do 90 dni z okresu pandemii wywołanej koronawirusem. Zapiski z „czasów zarazy” mogą przyjąć formę dziennika, pamiętnika, bloga lub vloga. Autorzy mogą uzupełniać je także o zdjęcia, rysunki, ilustracje, nagrania, prezentacje i inne istotne z ich punktu widzenia elementy.

Konkurs adresowany jest zarówno do dorosłych, jak i dzieci i młodzieży do lat 18 (za zgodą rodzica/opiekuna prawnego).

Najlepsze prace otrzymają nagrody pieniężne. Przewidziana w konkursie pula nagród to 28 tysięcy złotych. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 lipca 2020 roku.

Ze szczegółowymi zasadami i pełnym regulaminem konkursu można zapoznać się na stronie organizatora w zakładce „Archiwum Pandemii”.

źródło: MDKiN RP

PODCASTY I GALERIE