Architektura Połągi i innych nadbałtyckich kurortów. Spotkanie z prof. Małgorzatą Omilanowską

W sobotę, 15 września br. o godz. 17.00 w Kurhauzie w Połądze odbędzie się uroczystość wręczenia regaliów honorowego obywatela Połągi polskiej naukowiec, historyk sztuki o znaczeniu europejskim, badaczce historii Połągi profesor Małgorzacie Omilanowskiej. Dzień wcześniej, w Wileńskiej Galerii Obrazów, odbędzie się spotkanie poświęcone architekturze Połągi oraz nadbałtyckich kurortów.

zw.lt
Architektura Połągi i innych nadbałtyckich kurortów. Spotkanie z prof. Małgorzatą Omilanowską

Była minister kultury i dziedzictwa narodowego RP została uhonorowana zaszczytnym tytułem za rozsławianie i promocję Połągi w kraju i za granicą, za popularyzację historii oraz dziedzictwa kulturowego tego kurortu. To wyraz uznania wobec działań prof. M. Omilanowskiej, jak również podziękowanie za przygotowanie i publikację wyjątkowego dzieła poświęconego Połądze – monografii „Nadbałtyckie Zakopane. Połąga w czasach Tyszkiewiczów“. Publikacja w języku polskim ukazała się w 2011 roku, a już w 2014 r. ukazał się przekład na język litewski. Prof. M. Omilanowska jest jednym z najlepszych naukowców i specjalistów z dziedziny architektury nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Przez dłuższy czas badała Połągę z czasów Tyszkiewiczowskich i jest zasłużenie uważana za najlepszą znawczynię historii ówczesnej Połągi. Dzięki wykorzystaniu bogatej dokumentacji tekstowej i fotograficznej z archiwów litewskich, polskich, francuskich, łotewskich i niemieckich, zaktualizowała zagadnienia dot. polsko-litewskiego dziedzictwa kulturowego, jak również poruszyła ważne kwestie dot. pamięci historycznej obojga narodów.

Podczas spotkania z prof. Małgorzatą Omilanowską w Wilnie, które odbędzie się w piątek, 14 września o godz. 17.00 w Wileńskiej Galerii Obrazów, będzie mowa o wyjątkowej architekturze Połągi, litewskiego kurortu nad Bałtykiem, który na przełomie XIX i XX wieku był jednym z ważniejszych miejsc spotkań polskiej elity kulturalnej z trzech zaborów, Rosjan, a także litewskiej inteligencji z Kowna i Wilna. Połąga, jak wszystkie uzdrowiska świata, była miejscem, gdzie spotykały się różne kultury, języki i narody. Będzie także mowa o roli rodu Tyszkiewiczów w kształtowaniu architektury kurortu. Ponadto, podczas spotkania gość opowie zebranym o budowaniu nad Bałtykiem – architekturze Pomorza, Żmudzi, początkach tworzenia kąpielisk morskich nad Bałtykiem i architekturze uzdrowisk nadmorskich. Spotkanie poprowadzi dr Viltė Migonytė-Petrulienė (Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie), autorka pracy naukowej „Architektura uzdrowisk Litwy międzywojennej (1918-1940) w kontekście modernizacji społeczeństwa”.

Profesor Małgorzata Omilanowska urodziła się w Warszawie. Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim, kształciła się także na Wydziale Architektury Uniwersytetu Technicznego w Berlinie. W latach 2012-2014 pełniła funkcje podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w latach 2014-2015 – ministra kultury i dziedzictwa narodowego. W 2011 r. wydała monografię „Nadbałtyckie Zakopane. Połąga w czasach Tyszkiewiczów“ – jej przekład na litewski ukazał się w 2014 r. Małgorzata Omilanowska jest wieloletnią badaczką Połągi okresu Tyszkowiczowskiego i najlepszą specjalistką historii ówczesnej Połągi. W 2007 r. w roczniku Litewskiego Muzeum Sztuki opublikowała artykuł „Projekty Franza Schwechtena, Édouarda André i Stanisława Witkiewicza w Połądze“, w którym po raz pierwszy był opublikowany projekt budowy pałacu w Połądze autorstwa niemieckiego architekta F. Schwechtena, przechowywany w berlińskim archiwum. Opublikowane projekty i wykresy znacząco przysłużyły się podczas odtwarzania struktury Pałacu Tyszkiewiczów w Połądze (obecnie Muzeum Bursztynu).

15 września, godz. 17.00, Ceremonia wręczenia regaliów honorowego obywatela Połągi

Kurhauz w Połądze (ul. Grafų Tiškevičių alėja 1, Połąga). Ceremonia odbędzie się w języku litewskim i polskim. Wstęp wolny. Organizatorzy: Samorząd m. Połąga

14 września, godz. 17.00, Spotkanie „Architektura Połągi i innych nadbałtyckich kurortów”

Wileńska Galeria Obrazów (ul. Didžioji 4). Spotkanie odbędzie się w języku polskim i litewskim. Wstęp wolny. Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Litewskie Muzeum Sztuki, Fundacja Architektury (Architektūros fondas).

https://www.facebook.com/events/383291205540280/

PODCASTY I GALERIE