Aktorzy Polskiego Teatru w Wilnie czytają „Pana Tadeusza”

W Kujawsko-Pomorskim Impresaryjnym Teatrze Muzycznym w Toruniu  w 2017 roku aktorzy Polskiego Teatru w Wilnie nagrali ,,Pana Tadeusza" językiem Adama Mickiewicza. Dzisiaj możemy posłuchać końcowy efekt pracy.

zw.lt

Fpt. Polski Teatr w Wilnie

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej