94. rocznica koronacji Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej

94 lata temu, 2 lipca 1927 r., kard. Aleksander Kakowski na wileńskim Placu Katedralnym dokonał koronacji Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej.

zw.lt
94. rocznica koronacji Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej

Fot. Roman Niedźwiecki

Obraz otrzymał wtedy tytuł Matki Miłosierdzia.

W uroczystości religijnej wzięły udział najważniejsze osoby w Polsce, m.in. marszałek Józef Piłsudski i prezydent Ignacy Mościcki.

Prawdopodobnie w uroczystościach wzięło udział około 150 000 osób.

O uroczystości informowano w największych ówczesnych gazetach.

PODCASTY I GALERIE