88. rocznica wileńskiej premiery pierwszego polskiego słuchowiska

Przed 88. laty w Wilnie na falach Polskiego Radia odbyła się premiera słuchowiska radiowego „Pogrzeb Kiejstuta". To było pierwsze słuchowisko oryginalne, napisane specjalnie dla Polskiego Radia. Autorem i reżyserem przedsięwzięcia był Witold Hulewicz.

zw.lt
88. rocznica wileńskiej premiery pierwszego polskiego słuchowiska

Fot. Wikipedia

Jak poinformowało Polskie Radio  do naszych czasów nie zachował się ani tekst autorski Witolda Hulewicza, ani to pierwsze słuchowisko. Wiadomo, że „Pogrzeb Kiejstuta” był trzykrotnie wznawiany. W roku 1929 dwukrotnie nadawała słuchowisko rozgłośnia w Wilnie i w roku 1935 miało ono swą premierę na antenie rozgłośni Polskiego Radia w Warszawie. „Pogrzeb Kiejstuta” był tekstem poetyckim.

Witold Hulewicz to międzywojenny polski poeta, krytyk literacki, tłumacz i wydawca. Był przedstawicielem ekspresjonizmu w polskiej poezji.

Od grudnia 1927 był kierownikiem programowym Rozgłośni Wileńskiej Polskiego Radia. Od 1935 do 1939 był w Warszawie szefem Działu Literackiego Polskiego Radia.
Hulewicz  odkrył pomieszczenie, w którym władze carskie więziły filomatów, w tym młodego Mickiewicza. Urządzał tam „Literackie Środy”.

2 września 1940 został aresztowany przez Niemców. 12 czerwca 1941 Witold Hulewicz został rozstrzelany w Palmirach.

PODCASTY I GALERIE