76. rocznica zakończenia II wojny światowej

W sobotę 8 maja br., w 76. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie i bezwarunkowej kapitulacji narodowo-socjalistycznej III Rzeszy Niemieckiej Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski złożył w imieniu Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

zw.lt
76. rocznica zakończenia II wojny światowej

fot.Hubert Pielas,Kancelaria Senatu

Uroczystość składania wieńców zorganizował Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

76 lat temu, w Berlinie Niemcy podpisały bezwarunkową kapitulację, która kończyła trwającą 6 lat wojnę w Europie. II wojna światowa, która rozpoczęła się 1 września 1939 r. atakiem niemieckim na Polskę przyniosła ogromne straty. Według różnych szacunków, straty w ludziach wyniosły od 40 do 60 milionów: poległych, zamordowanych i zmarłych. Polska straciła ok. 6 milionów obywateli, w tym blisko 700 tysięcy wskutek bezpośrednich działań wojennych. Polacy walczyli i ginęli na wszystkich frontach II wojny światowej.  Znaczna część Europy legła w gruzach. Polityczne konsekwencje II wojny światowej przezwyciężono dopiero w latach 90. XX wieku wraz z upadkiem komunizmu i  włączeniem państw Europy Środkowej w struktury demokratycznego Zachodu.

Na podst. senat.gov.pl

PODCASTY I GALERIE