612. rocznica bitwy pod Grunwaldem

W piątek 15 lipca przypada 612. rocznica bitwy pod Grunwaldem. Z tej okazji w sobotę po dwóch latach przerwy na dawnym polu walki odbędzie się już 25. inscenizacja bitwy. Wezmą w niej udział członkowie bractw rycerskich z całego świata, jednak Rosja jest wykluczona, z powodu rozpętania wojny.

zw.lt
612. rocznica bitwy pod Grunwaldem

15 lipca 1410 roku miała miejsce jedna z największych bitew w dziejach średniowiecznej Europy. Naprzeciw siebie pod Grunwaldem stanęły połączone siły Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, dowodzone przez króla polskiego Władysława Jagiełłę i wielkiego księcia litewskiego Witolda oraz wojska Zakonu Krzyżackiego, dowodzonego przez wielkiego mistrza krzyżackiego Ulricha von Jungingena.

Krzyżacy chcieli rozbić przymierze polsko-litewskie i utrzymać Ziemię Dobrzyńską i Żmudź, by w końcu utworzyć w Europie Wschodniej potężne państwo. Polacy i Litwini chcieli pokonać Zakon Krzyżacki i odzyskać utracone tereny.

Poza oddziałami polskimi liczącymi ok. 20 tysięcy (w tym 18 tysięcy jazdy) w wyprawie uczestniczyły wojska litewsko-ruskie liczące ok. 11,5 tysiąca (w tym 11 tysięcy jazdy) oraz posiłki tatarskie w sile 2 tysięcy. Armia pod dowództwem króla Władysława Jagiełły 9 lipca 1410 roku przekroczyła granicę krzyżacką. Po cofnięciu z przeprawy przez Drwęcę pod Kurzętnikiem Polacy obeszli źródła tej rzeki, aby 15 lipca w okolicy wsi Grunwald, Łodwigowo i Stębark natknąć się na nieprzyjaciela.

Wracające z pościgu za Litwinami grupy krzyżackie zostały rozbite, a odwody polskie użyte następnie do dalszej walki. Niepowodzeniem zakończył się manewr poprowadzony przez wielkiego mistrza, który na czele dużego oddziału próbował wyjść przez prawe skrzydło polskie na tyły wojsk Jagiełły. Grupa ta została otoczona i w większości wycięta. Podobny los spotkał oddziały krzyżackie na lewym skrzydle polsko-litewskim. W ostatniej fazie bitwy zdobyto rozłożony pod wsią Grunwald zakonny obóz.

Bitwa zakończyła się całkowitym sukcesem wojsk polsko-litewskich. Po stronie krzyżackiej zginęło ok. 8 tys. ludzi, a 14 tys. dostało się do niewoli. Zginęła cała starszyzna zakonna, z mistrzem Ulrykiem na czele. Zwycięstwo grunwaldzkie miało szczególne znaczenie moralne i prestiżowe, załamało bowiem ostatecznie mit niepokonanego Zakonu.

Inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem, organizowana co roku w rocznicę zwycięstwa wojsk polskich i litewskich, to jedno z największych wydarzeń prezentujących kulturę średniowiecza w Europie. Organizowana jest ona od 1998 roku, zbierają się tam tysiące miłośników rycerstwa, którzy razem, przebrani w średniowieczne stroje, odtwarzają te historyczne wydarzenia.

PODCASTY I GALERIE