451. rocznica zawarcia Unii Lubelskiej

Po niemal dwustu latach współdziałania Polska i Litwa połączyły się w jedno ciało na zasadzie równości. Ze związku tych dwóch państw i dwóch narodów politycznych powstało nowe europejskie mocarstwo – trzeci pod względem obszaru kraj w Europie.

zw.lt
451. rocznica zawarcia Unii Lubelskiej

By This file was provided to Wikimedia Commons by the Polish Central Archives of Historical Records as part of a cooperation project with Association "Archivum Patriae" and Wikimedia Polska., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33701093

1 lipca 1569 roku powołano do życia wielonarodową i wieloreligijną Rzeczpospolitą. Wspólnotę zbudowaną na republikańskich wartościach, na idei tolerancji i wzajemnego poszanowania.

Na wspólnym sejmie w Lublinie doszło wówczas do zawarcia unii realnej na zasadzie równości. W federacji składającej się z dwóch równoprawnych członów Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego wspólne miały być: monarcha, herb, sejm, waluta, polityka zagraniczna i obronna. Zachowano odrębny skarb, urzędy, wojsko i sądownictwo.

1569 metų liepos 1-ąją buvo sukurta daugiatautė ir daugiareliginė Respublika. Bendrija, grindžiama respublikos vertybių,…

Posted by Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Litwa on 2020 m. birželio 30 d., antradienis

451. rocznica Unii Lubelskiej to wielkie święto polskiego i litewskiego parlamentaryzmu.

Akt unii lubelskiej to wyjątkowe świadectwo ustanowienia, w początku epoki nowożytnej, wspólnoty dwu różnych państw, osiągniętego za pomocą negocjacji i argumentacji. Akt utworzenia z Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego Rzeczypospolitej Obojga Narodów cechował się trwałym charakterem, polityczną siłą i kulturową atrakcyjnością.

Źródło IAR, inf. wł.

PODCASTY I GALERIE