35. rocznica wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu

Na Ukrainie i Białorusi rozpoczynają się obchody 35. rocznicy katastrofy w elektrowni atomowej w Czarnobylu, do której doszło 26 kwietnia 1986 roku w wyniku wybuchu czwartego reaktora siłowni.

zw.lt
35. rocznica wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu

Fot. Domena publiczna/Wikimedia Commons

Eksplozja doprowadziła do skażenia radioaktywnego około 100 tys. kilometrów kwadratowych powierzchni.

Białoruś była państwem, które najbardziej ucierpiało na skutek wybuchu. Napromieniowaniu uległo 23 proc. obszaru kraju, na którym mieszkało 1,8 mln osób, czyli 19 proc. ludności. Z najbardziej skażonej strefy wysiedlono ponad 130 tysięcy osób.

Wybuch czwartego reaktora czarnobylskiej elektrowni atomowej doprowadził do skażenia też części terytoriów Ukrainy. Ponadto substancje radioaktywne dotarły nad Skandynawię, Europę Środkową, w tym Litwę i Polskę, a także na południe kontynentu – do Grecji i Włoch.

PODCASTY I GALERIE