Animacja o Konstytucji 3 Maja do obejrzenia w Internecie

W poniedziałek mija 230 lat od uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji można w internecie oglądnąć animowaną prezentację najważniejszych informacji o Konstytucji.

Animacja o Konstytucji 3 Maja do obejrzenia w Internecie

Konstytucja 3 maja już od momentu jej uchwalenia stała się dla mieszkańców Rzeczpospolitej symbolem niepodległości odzyskanej spod niewoli rosyjskiego protektoratu. Dawała świadectwo, że narody Rzeczpospolitej podjęły wysiłek dla ocalenia wspólnego kraju, a pamięć o niej pomogła zachować tożsamość w trudnych latach zaborów. Obchody organizowane w rocznice uchwalenia konstytucji były manifestem odrębności i przypominały o utraconej państwowości.

Dzień 3 maja po odzyskaniu niepodległości Polski stał się świętem państwowym, a do jej tradycji odwoływała się preambuła uchwalonej 17 marca 1921 roku konstytucji marcowej.

Obchody święta 3 maja zostały zakazane na okupowanych terenach w trakcie II wojny światowej. Powojenne władze komunistyczne nie zamierzały ich przywrócić. Już 3 maja 1946 roku zostały brutalnie stłumione demonstracje studentów, którzy nie zgadzali się na komunistyczną Polskę. 3 maja do końca istnienia PRL pozostał dla demokratycznej opozycji symbolem aspiracji niepodległościowych i okazją do protestów przeciwko władzy. Święto 3 maja zostały przywrócone w 1990 roku, po upadku reżimu komunistycznego. Polacy ponownie świętują rocznice uchwalenia konstytucji, a od 2007 roku dołączyli do nich Litwini, którzy ogłosili wtedy ten dzień świętem narodowym.

Znajduje się ona pod adresem: Konstytucja 3 maja 1791

PODCASTY I GALERIE