20 jubileusz Centrum Kultury Polskiej w Dyneburgu

„Najbardziej dziękuję za wychowanie młodych pokoleń w duchu polskości. Głęboko wierzę, że tutaj w Dyneburgu rośnie nowe pokolenie świadomych swojej tożsamości Polaków” - powiedział podczas uroczystości z okazji 20-lecia działalności Centrum Kultury Polskiej w Dyneburgu Jarosław Sellin, wiceminister Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Obchody odbyły się w sobotę (21 października) w Centrum Kultury w Dyneburgu. „Jako lojalni obywatele są nieodłącznym elementem dialogu kulturowego i bogactwa niepodległej Łotwy” - dodała ambasador RP na Łotwie Ewa Dębska. Centrum Kultury Polskiej w Dyneburgu zostało założone w 1997 roku z inicjatywy polskich mieszkańców i przy wsparciu Urzędu Miasta. Zadaniem Centrum jest popularyzowanie i pielęgnowanie polskich tradycji narodowychzachowanych na Łotwie, m.in. w najliczniej przez Polaków zamieszkanej Łatgalii. Dyrektorem Centrum jest Żanna Stankiewicz.

zw.lt
Zobacz Więcej
Zobacz Więcej