15 czerwca 1940 – Związek Sowiecki dokonał aneksji Litwy

15 czerwca 1940 oddziały Armii Czerwonej siłą przejęły kontrolę nad Litwą. Podobne wydarzenia miały miejsce na Łotwie i w Estonii. Oznaczało to kres niepodległego bytu państw nadbałtyckich na ponad 50 lat.

zw.lt
15 czerwca 1940 – Związek Sowiecki dokonał aneksji Litwy

Fot. BNS/Žygimantas Gedvila

Zgodnie z postanowieniami paktu Ribbentrop-Mołotow Litwa początkowo znaleźć się miała w niemieckiej strefie wpływów. Sytuacja zmieniła się po zakończeniu działań wojennych przeciwko Polsce się we wrześniu 1939.

Litwa i ZSRS związały się traktatem sojuszniczym, na mocy którego władze ZSRS przekazały Litwie zajęte uprzednio Wilno i zachodnią część Wileńszczyzny, a Litwa wyraziła zgodę na funkcjonowanie na jej terytorium sowieckich baz wojskowych. 

W pierwszych tygodniach z Wilna i okolic wywieziono w głąb Rosji ponad 35 000 ludzi, z których sporą część stanowili Polacy, druga fala aresztowań nastąpiła tuż przed wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej w czerwcu 1941 r. Liczba aresztowanych i deportowanych w czasie sowieckiej okupacji 1940/1941 sięgnęła 100 000 ludzi.

Poniedziałek, 15 czerwca:

9:00 – Oddanie hołdu pierwszej ofierze sowieckiej okupacji, Aleksandrusowi Barauskasowi w miejscu jego śmierci we wsi Ūta. Złożenie kwiatów na grobie Aleksandra Barauskasa
10:00 – Ceremonia składania kwiatów pod pomnikiem poległych za ojczyznę na Cmentarzu na Antokolu
10:00 – Msza święta w intencji Aleksandra Barauskasa w kościele św. Michała Archanioła w Starych Oranach

Na podst. dzieje.pl; inf. wł.

PODCASTY I GALERIE