Puls oświaty

Puls oświaty: Waleria Skirtun o zawodzie nauczyciela

Puls oświaty: Waleria Skirtun o zawodzie nauczyciela

Uniwersytet Edukologiczny: Jeśli  chcemy mieć polskie szkoły na Litwie, potrzebna jest polonistyka

Uniwersytet Edukologiczny: Jeśli chcemy mieć polskie szkoły na Litwie, potrzebna jest polonistyka

Puls oświaty: Rozmowa z logopedą Iwoną Krajewską

Puls oświaty: Rozmowa z logopedą Iwoną Krajewską

Puls oświaty: Czy warto studiować filologię polską?

Puls oświaty: Czy warto studiować filologię polską?

Puls oświaty: Wyprawki dla pierwszaków na rok szkolny 2017/2018 dotarły na Litwę (część II)

Puls oświaty: Rozpoczęcie roku szkolnego w Mickiewiczówce

Puls oświaty: Rozpoczęcie roku szkolnego w Mickiewiczówce

Puls oświaty: Najlepsi maturzyści  2017 u Mera Wilna (część 2)

Puls oświaty: Najlepsi maturzyści 2017 u Mera Wilna (część 2)

Puls oświaty: Najlepsi maturzyści  2017 u Mera Wilna (część 1)

Puls oświaty: Najlepsi maturzyści 2017 u Mera Wilna (część 1)

„Hej, muzyko!” – zajęcia artystyczno–muzyczne dla dzieci w wieku 6-9 lat

„Hej, muzyko!” – zajęcia artystyczno–muzyczne dla dzieci w wieku 6-9 lat

PROGRAM FLEX – FUTURE LEADERS EXCHANGE

Więcej informacji

Puls oświaty – cotygodniowa audycja poświęcona zagadnieniom oświaty, szkolnictwu, studiom wyższym.   Debaty, komentarze i opinie ekspertów oraz pedagogów. Przegląd najważniejszych wydarzeń z życia szkól i innych placówek oświatowych. Wszystko w audycji Brendy Mazur w Radiu ''Znad Wilii'' w czwartki od godz. 16.