Zysk netto PKN Orlen za 2016 r. na rekordowym poziomie 5,4 mld zł

Zysk netto PKN Orlen za 2016 r. osiągnął rekordowy w historii spółki poziom 5,4 mld zł i był wyższy o 4,3 mld zł od uzyskanego w 2015 r. Spółka planuje wypłatę dywidendy za 2016 r. w wysokości 3 zł na akcję, najwięcej w historii płockiego koncernu.

PAP
Zysk netto PKN Orlen za 2016 r. na rekordowym poziomie 5,4 mld zł

Fot. PAP/Piotr Piotrowski

PKN Orlen poinformował o tym w środę, publikując jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe za 2016 r.

„Kiedy rok temu podsumowywaliśmy działalność PKN Orlen, zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że poprawa, a nawet utrzymanie wyników finansowych będzie niezwykle trudne. Konsekwentne działania ukierunkowane na wzrost wartości spółki, pomimo gorszych uwarunkowań makroekonomicznych, przyniosły efekt w postaci rekordowego zysku netto na poziomie 5,4 mld zł, o 4,3 mld zł wyższego niż w 2015 r.” – podkreślił cytowany w sprawozdaniu PKN Orlen za 2016 r. prezes tej spółki Wojciech Jasiński.
Zwrócił jednocześnie uwagę, że w 2016 r. PKN Orlen kolejny rok z rzędu wypłacił dywidendę, która z zysku za 2015 r. wyniosła wtedy 2 zł na jedną akcję. Jak podał płocki koncern, zarząd spółki rekomenduje obecnie wypłatę dywidendy z zysku za 2016 r. w wysokości 3 zł na jedną akcję i taką propozycję przedstawi na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, które podejmie ostateczną decyzje w tej sprawie.
Jak zaznaczył prezes PKN Orlen, przygotowaniu płockiego koncernu „na wyzwania przyszłości” ma służyć nowa strategia na lata 2017-21, którą spółka ogłosiła pod koniec 2016 r. „Fundamenty strategii pozostają niezmienne, a przyjęte kierunku wpisują funkcjonowanie koncernu w globalne trendy, dotyczące wykorzystania źródeł energii, rozwoju technologii, czy też zachodzących zmian społecznych” – dodał Jasiński.

PKN Orlen przypomniał, że główne cele strategii spółki i jej grupy kapitałowej w latach 2017-18 to m.in.: średnioroczna EBITDA LIFO (zysk przed odliczeniem odsetek, opodatkowania i amortyzacji wraz z wyceną zapasów – PAP) na poziomie 8,8 mld zł, średnioroczne nakłady inwestycyjne w wysokości 5,4 mld zł, utrzymanie dźwigni finansowej poniżej 30 proc oraz „konsekwentny wzrost poziomu dywidendy przypadającej na akcję”.

Jak podał PKN Orlen obecna moc przerobowa 6 rafinerii grupy kapitałowej tej spółki, zlokalizowanych w Polsce, w Czechach – Unipetrol i na Litwie – Orlen Lietuva, to 35 mln ton ropy naftowej rocznie. Na rynkach, na których obecny jest płocki koncern, czyli polskim, niemieckim, czeskim i litewskim, posiada on łącznie 2,7 tys. stacji paliw, co daje 17,7 proc. łącznego udziału w segmencie detalicznym.

PKN Orlen, dzięki aktywom poszukiwawczym i wydobywczym ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce oraz w Kanadzie, posiada 114 mln boe (baryłek ekwiwalentu) łącznych zasobów 2P (pewne i prawdopodobne) ropy i gazu, przy czym wydobycie w 2016 r. wyniosło 13,6 tys. boe na dobę. W latach 2017-18 płocki koncern planuje wzrost wydobycia w Polsce i Kanadzie do 15,7 tys. boe na dobę.

„W perspektywie średnioterminowej do 2020 r. przeważająca część publicznie dostępnych analiz i prognoz zakłada wzrost cen ropy naftowej” – zaznaczył PKN Orlen.

PODCASTY I GALERIE