Zwiększy się podatek od wydobycia bursztynu

Rząd zgodził się na podniesienie podatku od wydobycia bursztynu. Litwa zamierza ogłosić przetarg na rozpoznawanie złóż i wydobycie kopaliny.

zw.lt
Zwiększy się podatek  od wydobycia bursztynu

Fot. BFL/Tomas Lukšys

Taryfa podatku ma wzrosnąć od 20 euro do 280 euro za kilogram bursztynu frakcji do 40 milimetrów i do 900 euro za kilogram frakcji bursztynu ponad 40 milimetrów.

Ministerstwo Środowiska oszacowało, że wprowadzenie nowej taryfy uzupełni budżet państwa rocznie o 41 milion euro. 70 proc. podatku trafi do kasy państwa, 20 proc. do budżetu samorządu na terenie którego będzie prowadzone wydobycie, zaś 10 procent trafi do budżetu na finansowanie programu ochrony środowiska.

PODCASTY I GALERIE