Zostanie przyjęta Europejska Strategia Bezpieczeństwa Energetycznego

Komisja Europejska przyjmie dzisiaj Europejską Strategię Bezpieczeństwa Energetycznego, której głównym celem jest wzmocnienie odporności unijnego systemu energetycznego na ewentualne zakłócenia dostaw, a w dłuższej perspektywie zmniejszenie zależności energetycznej UE od zewnętrznych dostawców.

PAP
Zostanie przyjęta Europejska Strategia Bezpieczeństwa Energetycznego

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

KE przygotowała też analizę bezpieczeństwa energetycznego UE.

Na liście strategicznych projektów wraz z zapewnieniem finansowania znalazł się między innymi interkonektor gazowy pomiędzy Polską a Litwą, który ma powstać do 2016 r.

Projekt strategii przewiduje między innymi stress testy systemów energetycznych krajów UE, import gazu LNG, a także zwiększenie produkcji energii i warunkową produkcję gazu łupkowego. Cały plan będzie przedmiotem obrad czerwcowego szczytu UE.

PODCASTY I GALERIE