Zostanie powołana Polska Agencja Handlu i Inwestycji

Chcemy utworzyć Polską Agencję Handlu i Inwestycji z budżetem wsparcia eksportu w wysokości 100 mln zł w 2017 r.; ma ona powstać na bazie PAIiIZ i być elementem nowego modelu wspierania inwestycji zagranicznych - zapowiedział we wtorek w Krynicy wiceszef MR Radosław Domagalski.

PAP
Zostanie powołana Polska Agencja Handlu i Inwestycji

Fot. PAP / Radek Pietruszka

Jak wyjaśnił, chodzi o to, by osiągnąć taki wolumen polskiego eksportu, który – dzięki zaangażowaniu administracji publicznej – pozwoli polskim firmom konkurować na zagranicznych rynkach z firmami z Europy Zachodniej i innych regionów. Zapowiedział również likwidację „nieefektywnego systemu placówek zagranicznych, czyli WPHI (Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji polskich ambasad i konsulatów-PAP)”.

„Chcemy zaprezentować całkowicie nowy, kompleksowy model wspierania eksportu i zagranicznych inwestycji przez administrację publiczną. (…) Model, który przygotowaliśmy, jest zorientowany na cele. Zależy nam na tym, żeby dzięki działaniu administracji publicznej zwiększyć skalę polskiego eksportu” – opisywał Domagalski.

„Dlatego proponujemy kilka zasadniczych zmian w tym modelu. Po pierwsze chcemy utworzyć Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Będzie to agencja, która będzie działała na bazie obecnego PAIiIZ. Chcemy również zlikwidować nieefektywny system placówek zagranicznych, czyli WPHI (Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji polskich ambasad i konsulatów – PAP). Chcemy wreszcie wprowadzić nowoczesne instrumenty wspierania eksportu, instrumenty finansowe i operacyjne” – dodał.

Według wiceministra rozwoju w nowym modelu resort rozwoju ma być organem nadzorującym, kontrolującym i wyznaczającym cele strategiczne rozwoju polskiego eksportu.

„Przygotowujemy w ramach Ministerstwa Rozwoju strategię rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych, która ma pomóc polskim przedsiębiorcom realizować swoje cele eksportowe. Chcemy również, żeby instytucje współpracujące z Ministerstwem Rozwoju, czyli Polski Fundusz Rozwoju, KUKE, BGK, przyszła Agencja Handlu i Inwestycji była zadaniowana przez nas” – opisywał plany MR Domagalski. Według niego resort będzie wyznaczać tym instytucjom cele, a zarządy poszczególnych spółek mają odpowiadać za wyniki i realizowaną strategię.

Podkreślił także, iż nowy model wspierania eksportu został przygotowany w oparciu o konsultacje z przedsiębiorcami.

PODCASTY I GALERIE