Zmiany w ustawie o zasiłkach macierzyńskich

Sejm zaczął rozważać nowelizację Ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym i macierzyńskim, przedstawioną przez Ministra Ochrony Socjalnej i Pracy Linasa Kukuraitisa. Projekt proponuje przyznanie zasiłku macierzyńskiego kobietom, które mają staż zabezpieczenia socjalnego, ale po urodzeniu dziecka wyszły z pracy lub przerwały karierę sportową i stały się nieubezpieczone.

BNS
Zmiany w ustawie o zasiłkach macierzyńskich

Fot. Roman Niedźwiecki

Do tej pory ustawa uniemożliwiała niektórym kobietom otrzymywanie zasiłku macierzyńskiego, który zwykle wypłacany jest przyszłej matce w trakcie urlopu macierzyńskiego.

Proponowane zmiany mają na celu wdrożenie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Jego zdaniem, sytuacja jest sprzeczna z konstytucyjną zasadą sprawiedliwości.

„Ta poprawka ułatwi kobietom otrzymywanie macierzyńskich świadczeń zabezpieczenia społecznego, bez względu na formę zatrudnienia, ciążę, macierzyństwo, bankructwo pracodawcy, przerwanie działalności sportowej lub inne niezależne działania”- zauważył minister Kukuraitis.

Proponowane zmiany umożliwiłyby stałym opiekunom, a także rodzicom lub rodzinom adopcyjnym otrzymywanie zasiłków chorobowych podczas opieki nad chorym dzieckiem. Ludzie, którzy cierpią na różne uzależnienia, ale leczą się, będą mieli lepszy dostęp do zasiłków chorobowych.

Według inicjatorów propozycji, wdrożenie projektu wymagałoby około 700 tys. euro z budżetu „Sodry”.

PODCASTY I GALERIE