Zmiany w opłatach lokalnych

Od 1 stycznia opłaty lokalne powinny być przelewane na konto samorządu, który je wprowadził, a nie na konto Państwowej Inspekcji Podatkowej, jak było dotychczas.

zw.lt
Zmiany w opłatach lokalnych

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Nowości weszły w życie po zmianie założeń Ustawy o opłatach.

Od początku bieżącego roku ustalone przez samorządy opłaty, np. za rejestrację zwierząt, zbieranie odpadów komunalnych, zezwolenia na urządzenie reklamy zewnętrznej na terytorium samorządu i inne, mają być płacone na konta budżetu samorządów.

Dotychczas płacone były na konta Państwowej Inspekcji Podatkowej.

Od 1 stycznia za kontrolę ściągania tych opłat odpowiedzialni są kontrolerzy samorządów, które ustaliły te opłaty– samorządowe służby kontroli i audytu.

Przed uiszczeniem opłaty lokalnej należy sprawdzić numer kont oraz inne dane płatnicze, by opłaty trafiły tam, gdzie mają trafić.

PODCASTY I GALERIE